Det behövs feministiska initiativ i valet 2010

4 augusti 2010

Valet 2010 kan eventuellt leda till att Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen. Sverigedemokraterna samlar sina skaror med föreställningar om ett folk, ett land, en kyrka, ett språk och en familjetyp. Deras ideologiska hemvist är fascismen och det omedelbara uttrycket är en främlingsfientlig politik. Sverigedemokraterna gynnas av utvecklingen mot ett tvåpartisystem där de båda blocken alltmer närmar sig varandra i kampen om mittenväljarna.

 

Så ser det politiska landskapet ut när Feministiskt initiativ ställer upp i riksdagsval 2010. Vi gör det för att vi tycker att väljarna behöver ett tydligt feministiskt alternativ på valdagen.

Den borgerliga regeringen går till val 2010 med ett svenskt rekord i antifeministisk politik i bagaget. Budget efter budget har omfördelat resurser från kvinnor till män, så att den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har ökat med 12 800 kronor per år sedan 2006.

Nästan hundra kommuner har infört kristdemokraternas och regeringens vårdnadsbidrag – ett renodlat subventionerande av ett ålderdomligt hemmafruideal. Trots dokumenterat mansvälde har näringsminister Maud Olofsson lovat näringslivets toppar att det inte blir aktuellt med lagstiftning om kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser.

De rödgröna partierna har en djupare förståelse för vikten av ett feministiskt perspektiv i politiken men trots det får det alltför ofta stå tillbaka. Trots att oppositionen har haft åtskilliga mandatperioder på sig saknas fortfarande en politik för att angripa den systematiska löneskillnaden mellan mansdominerade industriarbeten och kvinnodominerade arbeten som vård och handel. Arbetstidsförkortningen har lagts på is.

För Feministiskt initiativ är det otänkbart att bidra till ytterligare fyra år med regeringen Reinfeldt. Ett bra valresultat för oss är istället en möjlighet att bredda regeringsunderlaget för det rödgröna samarbetet, och samtidigt stärka möjligheterna till mångfald och opposition i politiken – oavsett vilket block som bildar regering. Vi är garantin för en fristående feministisk opposition som kan granska politiken och se om konsekvenserna befäster eller utmanar könsmaktsordningen Detta gör vi oavsett vem som har regeringsmakten.

Skillnaden mellan Feministiskt initiativ och andra partier är alltså att feminismen för oss inte är endast ytterligare ett angeläget perspektiv som adderas i efterhand till en redan formulerad politisk utgångspunkt såsom socialism, liberalism eller grön ideologi. Vi väljer istället att låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Därmed låter vi oss inte begränsas i vår politik för jämställdhet och ickediskriminering av lojalitet med ideologier som formades av män för flera generationer sedan. Vi vågar vara feminister också på valdagen!

 

http://allehanda.se/opinion/ordetfritt/1.2227517-det-behovs-feministiska-initiativ-i-valet-2010