En garant för jämställdheten

2 augusti 2010

På samma sätt som Miljöpartiet uppstod ur partietablissemangets oförmåga att hantera miljö- och livsstilsfrågor under 80-talet har Feministiskt initiativ uppstått ur insikten att de etablerade partierna inte mäktar med jämställdheten in på 2000-talet. Feministiskt Initiativ startades mot bakgrund av att jämställdheten, trots hundratals år av feministiskt arbete, goda intentioner och uppdaterad lagstiftning, inte genomförts. Det skriver i dag Feministiskt Initiativs talesperson Gudrun Schyman.

Den feministiska analysen skär in i varje stor framtidsfråga: klimatet, arbetsmarknaden, samhällsbyggandet, trygghetssystemen, familjepolitiken, den ekonomiska politiken bland annat. Vilka konsekvenser får de politiska besluten för män, hur slår den mot kvinnor? Jämställdhet handlar inte om några privata livspusselfrågor, utan om politiskt mod och politiska beslut. Och en trovärdig feministisk analys är just den politiska pusselbit som helt saknas i alliansens sluggerpolitik. Det går inte framåt, det går bakåt. Ett solidariskt samhälle är ett samhälle där alla är med, inte bara på jobbtåget, utan på livståget. Vi talar om värdighet och respekt, inte om arbetslinjer och skenfeminsim.

Ur ett jämställdhetsperspektiv råder det ingen tvekan – Sverige behöver byta regering. Det handlar till och med om en ren överlevnadsfråga, för kvinnor. När regeringen går till val gör den det med ett svenskt rekord i antifeministisk politik i bagaget. I budget efter budget har man omfördelat resurser från kvinnor till män. Regeringens skattesänkningar har lett till att män gynnas med sina vanligtvis högre löner. Samtidigt har en kvinnodominerad offentlig sektor tvingats hålla nere såväl personalens rättmätiga lönekrav som antalet sysselsatta – trots att både verksamheterna och krisekonomin skulle må bra av det omvända. Förändringar i a-kassereglerna har fått förödande konsekvenser för deltidsarbetande kvinnor. Inkomstskillnaden mellan könen har ökat med 12800 kronor per år sedan 2006 och 57 procent av skattesänkningarna har gått till män. Kort och gott: allianspolitiken har gjort det mer lönsamt att vara man. För feministiskt initiativ är det därför självklart att stödja ett regeringsskifte.

Men – att den rödgröna oppositionen är bättre (än alliansen) på jämställdhet är ingen garanti för ett genomslag i jämställdhetsfrågan. Det vet vi sedan tidigare. De ville eller vågade inte ta de politiska beslut som krävdes. De är svarslösa när det gäller lönediskrimineringen mellan kvinnor och män. Vi fick inte heller se genomförandet av viktiga reformer som lagstiftning om rätt till heltid och en individualiserad föräldraförsäkring. Arbetstidsförkortning är en begravd fråga och när det gäller lönegapet mellan vården och verkstaden har man inga svar.

När vi nu inför valet 2010 för första gången i historien går mot ett tvåpartisystem, där de flesta kramar om varandra i mitten, är risken uppenbar att jämställdhetsperspektivet återigen kommer i skymundan. Därför är det nödvändigt med ett feministiskt parti i riksdagen. En röst på Feministiskt initiativ i valet 2010 är ett löfte för ett regeringsskifte. Vi är garantin för en feministisk opposition som granskar regeringens förslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv – vare sig de kommer från de blåa eller de rödgröna.Den feministiska analysen skär in i varje stor framtidsfråga: klimatet, arbetsmarknaden, samhällsbyggandet, trygghetssystemen, familjepolitiken, den ekonomiska politiken bland annat. Vilka konsekvenser får de politiska besluten för män, hur slår den mot kvinnor? Jämställdhet handlar inte om några privata livspusselfrågor, utan om politiskt mod och politiska beslut. Och en trovärdig feministisk analys är just den politiska pusselbit som helt saknas i alliansens sluggerpolitik. Det går inte framåt, det går bakåt. Ett solidariskt samhälle är ett samhälle där alla är med, inte bara på jobbtåget, utan på livståget. Vi talar om värdighet och respekt, inte om arbetslinjer och skenfeminsim.

Ur ett jämställdhetsperspektiv råder det ingen tvekan – Sverige behöver byta regering. Det handlar till och med om en ren överlevnadsfråga, för kvinnor. När regeringen går till val gör den det med ett svenskt rekord i antifeministisk politik i bagaget. I budget efter budget har man omfördelat resurser från kvinnor till män. Regeringens skattesänkningar har lett till att män gynnas med sina vanligtvis högre löner. Samtidigt har en kvinnodominerad offentlig sektor tvingats hålla nere såväl personalens rättmätiga lönekrav som antalet sysselsatta – trots att både verksamheterna och krisekonomin skulle må bra av det omvända. Förändringar i a-kassereglerna har fått förödande konsekvenser för deltidsarbetande kvinnor. Inkomstskillnaden mellan könen har ökat med 12800 kronor per år sedan 2006 och 57 procent av skattesänkningarna har gått till män. Kort och gott: allianspolitiken har gjort det mer lönsamt att vara man. För feministiskt initiativ är det därför självklart att stödja ett regeringsskifte.

Men – att den rödgröna oppositionen är bättre (än alliansen) på jämställdhet är ingen garanti för ett genomslag i jämställdhetsfrågan. Det vet vi sedan tidigare. De ville eller vågade inte ta de politiska beslut som krävdes. De är svarslösa när det gäller lönediskrimineringen mellan kvinnor och män. Vi fick inte heller se genomförandet av viktiga reformer som lagstiftning om rätt till heltid och en individualiserad föräldraförsäkring. Arbetstidsförkortning är en begravd fråga och när det gäller lönegapet mellan vården och verkstaden har man inga svar.

När vi nu inför valet 2010 för första gången i historien går mot ett tvåpartisystem, där de flesta kramar om varandra i mitten, är risken uppenbar att jämställdhetsperspektivet återigen kommer i skymundan. Därför är det nödvändigt med ett feministiskt parti i riksdagen. En röst på Feministiskt initiativ i valet 2010 är ett löfte för ett regeringsskifte. Vi är garantin för en feministisk opposition som granskar regeringens förslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv – vare sig de kommer från de blåa eller de rödgröna.

http://st.nu/opinion/debatt/1.2217120-en-garant-for-jamstalldheten