Mer F! i internationell press

14 april 2005

Fi har uppmärksammats i pressen på många håll runt om i välden. Danska Politikken, EUObserver, ChinaView och spanska RedFeminista är några av dem som skrivit om oss.

”Kvindeparti på vej i Sverige” skriver danska Politikken den 4 april. Läs artikeln på: politiken.dk

”New Swedish feminist party launched” skriver EUObserver den 5 april. Läs artikeln på: www.euobserver.com

”Swedish feminists take step towards forming political party” skriver ChinaView den 5 april. Läs artikeln på: news.xinhuanet.com

Även spanska RedFeminista skriver om Fi den 14 april: www.redfeminista.org