Talespersoner

Våra talespersoner kommer fortsatt organisera arbetet, driva utvecklingen framåt samt vara mediekontakter och bollplank i olika sakfrågor.

Våra talespersoner kommer fortsatt organisera arbetet, driva utvecklingen framåt samt vara mediekontakter och bollplank i olika sakfrågor.

Antirasistisk talesperson

Victoria-Kawesa-pressbild

Victoria Kawesa

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

464545_10150644494316693_1766756682_o

 

 

 

 

 

 

 

Stina Svensson har alltid arbetat inom omsorgen, och alltid engagerat sig i frågor rörande arbetsmiljö och arbetsvillkor.  Stina har dessutom lång erfarenhet av fackligt arbete.

Du hittar Stina på Twitter

Bostadspolitisk talesperson

MariaPetersson färg porträtt

 

 

 

 

 

 

 

Maria Pettersson anser att bostadspolitiken är en av de viktigaste frågorna just nu och hon vill förändra samhällets inställning att det är individens eget ansvar ifall hen inte lyckas skaffa egen bostad.  – Om vi kan enas om att lösa bostadsförsörjningsfrågan utifrån ett rättighetsperspektiv kommer vi få en mer rättvis fördelning av våra gemensamma resurser, säger Maria.

Du hittar Maria på Facebook och på Twitter

Ekonomipolitisk talesperson

martin-jordo-allvarlig

 

Martin Jordö

Hbtqpolitisk talesperson

Sissela Nordling Blanco

Hälso- och sjukvårdspolitisk
talesperson

Profilbild Marielle Alvdal

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Alvdal arbetar som underläkare, och är sedan tidigare undersköterska. Genom dessa yrkesroller och genom dagliga samtal med sjukvårdspersonal av olika yrkeskategorier har hon stor erfarenhet av aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor, och deras interaktion med politiken. Hon har även varit på den andra sidan av vården, som anhörig, och sett det hårda arbete och den omsorg som läggs ner dagligen på att ta hand om våra medmänniskor. Marielle brinner för vetenskap, och spenderar mycket tid på att läsa in sig på aktuell forskning.

Marielle Alvdal är även ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse och i styrelsen för Kvinnliga Läkares Förening. Hon var med och startade upp Fi Luleå och Fi Norrbotten och stod som förstanamn på kommunvalslistan för Fi Luleå 2014, där hon numera är ordförande.

Du hittar Marielle på Facebook  Hon har även en blogg där hon samlar statistik och studier i ämnen som rör feminism och antirasism.

Landsbygdspolitisk talesperson

Ina Jacobsen

Migrationspolitisk talesperson

meriam-chatty-leende

 

 

 

 

Meriam Chatty vill förändra det privilegiesystem som gör att hennes Schengenpass ger fri rörlighet på andra människors bekostnad. Hon har en bakgrund i Amnestys kvinnorättsgrupp, har jobbat på Integrationsverket samt forskat och undervisat om EU:s rörlighetspolitik.  Just nu jobbar hon som politisk sekreterare på Feministiskt initiativs kansli i Stockholms stadshus.

Hennes motto är: ”Att kunna röra sig fritt är en förutsättning för frihet som sådan då begränsningar av den fria rörligheten sedan urminnestider varit en förutsättning för slaveriet” (Hanna Arendt, On Humanity in Dark Times)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

adam-hjort-leende

 

 

 

 

Adam Hjort är utbildad civilekonom och skrev sin magisteruppsats om hållbarhetsbegreppet och har sedan dess engagerat sig för en hållbar framtid. Han vill se en långsiktig politik som utgår från det grundläggande faktumet att jordens resurser är ändliga istället för en som utgår från kortsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Du hittar Adam på Twitter

Näringspolitisk talesperson

jenneifer-rasten-allvarlig

 

 

 

 

Jennifer Råsten har, bland annat, arbetat både i bygg- och IT-branschen som entreprenör, styrelseledamot och ledare.  Jennifer anser att en feministisk syn på finansiering och trygghetssystem för företagare, och representation på alla nivåer, är avgörande för ett Sverige i fortsatt framkant.

Du hittar Jennifer på Twitter

Rätts- och kriminalpolitisk
talesperson

_MG_1282

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Pettersson är till vardags verksam som advokat i Visby och sitter i styrelsen för F! Gotland med ansvar för aktivism. Tomas blev F!-medlem 2014 och brinner för rättvise- och rättssäkerhetsfrågor. Med en bred praktisk erfarenhet och insyn i arbetet i hela rättskedjan – polisväsende, socialtjänst, åklagarmyndighet och domstolar – känner Tomas starkt för att utveckla en feministisk rätts- och kriminalpolitik.

Du hittar Tomas på Facebook, Twitter och Instagram

Socialförsäkringspolitisk talesperson

lotten-sunna-allvarlig

 

 

 

 

Lotten Sunna är en av grundarna till Feministiskt initiativ och har genom åren skrivit många politiska dokument till partiet. Nyligen skrev hon t.ex. en omfattande rapport om det akuta behovet av ett reformerat pensionssystem.

Lotten började engagera sig politiskt när hon blev förälder och fick egna erfarenheter av hur det påverkade såväl yrkesliv som privatliv. Hon har 3 barn och är entreprenör. Hon anser att föräldraförsäkringen är en politisk fråga som bär med sig stor förändringspotential.

Lotten Sunna driver ett företag i stenbranschen tillsammans med sin partner.

Du hittar Lotten på Facebook och Twitter

Socialpolitisk talesperson

katerin-mendez-leende

Katerin Mendez

Sexualpolitisk talesperson

toktam-jahangiry-leende

Toktam Jahangiry

Säkerhetspolitisk talesperson

Foto Josefin

 

Veronica Svärd har varit aktiv i partiet sedan det startades 2005 och haft en rad olika uppdrag sedan dess. Till vardags är hon socionom, sjukhuskurator och forskare. Veronica menar att en feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Det handlar om frihet från våld men även om möjligheten att tillfredsställa människors grundläggande behov genom exempelvis mat och sjukvård.

Urfolkspolitisk talesperson

carmen-blanco-valer-leende

Carmen Blanco Valer

Utbildningspolitisk talesperson

Jenny Sandsten

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Sandsten

Utrikespolitisk talesperson

jaime-gomez-leende

Jaime Gomez