Talespersoner

Våra talespersoner kommer fortsatt organisera arbetet, driva utvecklingen framåt samt vara mediekontakter och bollplank i olika sakfrågor.

Våra talespersoner kommer fortsatt organisera arbetet, driva utvecklingen framåt samt vara mediekontakter och bollplank i olika sakfrågor.

Antirasistisk talesperson

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Annelie Nordström  har flera olika engagemang i F! bl.a. är hon vice ordförande i F! StorStockholms nytillträdda styrelse och, på uppdrag från den nationella styrelsen, arbetar hon med att ta fram Kommunpolitiska riktlinjer.  Hon är även engagerad i den landsbygdspolitiska gruppen, eftersom hon under tjugo år varit bosatt i en liten by i Västerbottens inland och samlat på sig en hel del erfarenheter.

Till vardags driver hon ett litet företag som heter Hulda konsult AB tillsammans med min man Börje, jag föreläser, är mentor, håller broderikurser och broderar på beställning. Hon älskar färg och form!

Med många års erfarenhet av politiskt arbete, 45 år som i det socialdemokratiska partiet, anser Annelie att hon lärt sig mycket och utvecklat sitt tålamod. Hon har haft förtroendeuppdrag på alla nivåer; nationellt, i landsting och i kommuner. Dessutom har hon jobbat i, och varit ordförande för Sveriges största fackförbund Kommunal, och i EPSU som är de offentliga fackföreningarnas Europeiska organisation. Hon har jobbat med jämställdhet i allmänhet, och med arbetsmarknaden i synnerhet, hela hennes vuxna liv.

Alla ska ha förutsättningar att göra en insats i arbetslivet, oavsett förmåga, kön, oavsett vilken Gud jag tror på, vilket land jag föddes i, eller vem jag älskar. Att göra en insats i arbetslivet ska inte göra mig stressade eller sjuk, inte innebära att jag behöver försaka min familj eller mig själv. Så vill vi i F! att arbetslivet ska utvecklas. Det är inte en omöjlig vision, vi behöver bara ta tag i det och börja förändringsarbetet.

 

Bostadspolitisk talesperson

Maria Pettersson arbetar som utredare på Polisen där hon pratar med och utreder brott mot barn. Utöver bostadspolitisk talesperson har hon ett uppdrag som ersättare i Stockholms stad i det kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall. I det ligger frågor som knyter an till var och hur vi bygger. Hon har tidigare kandiderat till både riksdag och kommun valen 2010 och 2014, samt suttit i nationella styrelsen mellan 2011 och 2015, de två sista åren som ordförande.

Hon har ett stort engagemang och intresse för bostadsfrågan. Ett område som är komplext och som kombinerar sociala frågor och tekniska frågor dvs det som slarvigt brukar benämnas mjuka och hårda frågor.

Hennes styrka är att kunna använda grunden i F!s politik och hur den påverkar vår syn på
bostadspolitiken. Att kunna lyfta diskussionen en nivå och därmed föra fram F!s perspektiv på frågan.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet

Du hittar Maria på Facebook och på Twitter

Ekonomipolitisk talesperson

Funkispolitisk talesperson

Hbtqpolitisk talesperson

Foto: Miranda Ivarsson

Foto: Miranda Ivarsson

Sissela Nordling Blanco

Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

Marielle Alvdal arbetar som underläkare, och är sedan tidigare undersköterska. Genom dessa yrkesroller och genom dagliga samtal med sjukvårdspersonal av olika yrkeskategorier har hon stor erfarenhet av aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor, och deras interaktion med politiken. Hon har även varit på den andra sidan av vården, som anhörig, och sett det hårda arbete och den omsorg som läggs ner dagligen på att ta hand om våra medmänniskor. Marielle brinner för vetenskap, och spenderar mycket tid på att läsa in sig på aktuell forskning.

Marielle Alvdal har även varit ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse och i styrelsen för Kvinnliga Läkares Förening. Hon var med och startade upp Fi Luleå och Fi Norrbotten och stod som förstanamn på kommunvalslistan för Fi Luleå 2014, där hon numera är ordförande.

Några av Marielles hjärtefrågor är att all vård ska vara jämställd och jämlik; och att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i all vård och omsorgsverksamhet – i vårdutbildningar, i forskning och vid fördelning av forskningsanslag. Patienter ska få lika bra vård oavsett kön, sexualitet, könsuttryck, könsidentitet, funktionalitet, klass, bostadsort, ålder, medborgarskap, ras/etnicitet eller trosuppfattning.

All vård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjukvård och tandvård ska vara skattefinansierad och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd. Några av de områden där hon ser ett större behov av satsningar är bl.a. inom områdena kvinnodominerade sjukdomar, förlossningsvård, äldrevård och psykisk ohälsa. Hon ser även ett stort behov av att stärka upp personalresurserna inom sjukvården och åtgärda platsbristen genom bl.a. höjda löner och förbättrad arbetsmiljö för personal inom vård- och omsorg.

Feminism bygger på fakta – inte åsikter!

Du hittar Marielle på Facebook  Hon har även en blogg där hon samlar statistik och studier i ämnen som rör feminism och antirasism.

Kulturpolitisk talesperson

Landsbygdspolitisk talesperson

Ina Jacobsen har ett förflutet i Fi Simrishamn där hon var med på det allra första mötet som visade sig vara starten på en enorm framgångssaga för Fi Österlen. Numera finns hon i Värmland där hon studerar till samhällsplanerare med inriktning kulturgeografi. Startade upp Fi Student på Karlstads universitet och sitter med i styrelsen för Fi Värmland.

Det var när hon i unga år förstod hur utbred storstadsnormen är, och hur mycket den påverkar vårt samhälle, som hon började engagera mig i landsbygdsfrågor. Att synliggöra de maktordningar som gör staden till norm och vilka konsekvenser detta får är därmed viktigt för henne. Detta har även präglat hennes utbildning då landsbygdsfokuset följer henne även där.  Att utgå från byn som bas, där samhällsservice och trygghet ska göras tillgänglig varhelst i landet du bor, är en självklarhet för henne.

Du hittar Ina på Facebook

Migrationspolitisk talesperson

Meriam Chatty vill förändra det privilegiesystem som gör att hennes Schengenpass ger fri rörlighet på andra människors bekostnad. Hon har en bakgrund i Amnestys kvinnorättsgrupp, har jobbat på Integrationsverket samt forskat och undervisat om EU:s rörlighetspolitik.  Just nu jobbar hon som politisk sekreterare på Feministiskt initiativs kansli i Stockholms stadshus.

Hennes motto är: ”Att kunna röra sig fritt är en förutsättning för frihet som sådan då begränsningar av den fria rörligheten sedan urminnestider varit en förutsättning för slaveriet” (Hanna Arendt, On Humanity in Dark Times)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Adam Hjort är utbildad civilekonom och skrev sin magisteruppsats om hållbarhetsbegreppet och har sedan dess engagerat sig för en hållbar framtid. Han vill se en långsiktig politik som utgår från det grundläggande faktumet att jordens resurser är ändliga istället för en som utgår från kortsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Du hittar Adam på Twitter

Näringspolitisk talesperson


Jennifer Råsten
är egenföretagare och hjälper företag med allt ifrån rekrytering och försäljning till ledarutveckling, organisation och tillväxt. Hon har en bakgrund som civilingenjör, och har arbetat i bygg- och IT-branschen som konsult, entreprenör, styrelseledamot och ledare samt varit aktiv i att
driva jämställdhetsfrågor för dessa branscher. Är även aktiv i freds- och säkerhetsfrågor och styrelseledamot i IKFF.

Efter att i många år ha varit med och utvecklat bolag i vårt näringsliv har hon sett vad som behövs för att skapa hållbar framgång. – Idag slösas talang och potential bort och receptet mot det stavas antirasistisk feminism och innebär att slå hål på gamla föreställningar, bryta normer och våga släppa fram innovation och kreativitet.

Jennifer anser att vi måste få in mer kunskap och efter att ha jobbat med det i näringslivet under lång tid vill hon nu utveckla politiska verktyg och tydligare få in detta på den politiska agendan för att släppa in förnyelse, berika och fortsätta utveckla Sverige som entreprenöriell och innovativ föregångare.

Mer feminism behövs för ett fortsatt svenskt näringsliv i framkant!

Du hittar Jennifer på Twitter

Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Tomas Pettersson är till vardags verksam som advokat i Visby och sitter i styrelsen för F! Gotland med ansvar för aktivism. Tomas blev F!-medlem 2014 och brinner för rättvise- och rättssäkerhetsfrågor. Med en bred praktisk erfarenhet och insyn i arbetet i hela rättskedjan – polisväsende, socialtjänst, åklagarmyndighet och domstolar – känner Tomas starkt för att utveckla en feministisk rätts- och kriminalpolitik.

Du hittar Tomas på Facebook, Twitter,  Instagram och via mejl.

Socialförsäkringspolitisk talesperson

Lotten Sunna är en av grundarna till Feministiskt initiativ och har genom åren skrivit många politiska dokument till partiet. Nyligen skrev hon t.ex. en omfattande rapport om det akuta behovet av ett reformerat pensionssystem.

Lotten började engagera sig politiskt när hon blev förälder och fick egna erfarenheter av hur det påverkade såväl yrkesliv som privatliv. Hon har 3 barn och är entreprenör. Hon anser att föräldraförsäkringen är en politisk fråga som bär med sig stor förändringspotential.

Lotten Sunna driver ett företag i stenbranschen tillsammans med sin partner.

Du hittar Lotten på Facebook,  Twitter och via mejl.

Socialpolitisk talesperson

Sexualpolitisk talesperson

Urfolkspolitisk talesperson

Utbildningspolitisk talesperson

Utrikespolitisk talesperson

Jaime Gomez är systemvetare och arbetar inom IT industrin. Jaime har också en bakgrund som jurist från sitt ursprungsland, Colombia. Internationell rätt var en del av utbildningen. I Colombia var han kraftig engagerad i mänskliga rättigheter, fred och demokrati frågor.

Till Sverige kom Jaime som politisk flykting tillsammans med sin familj och fortsatt med samma engagemang att kämpa för ett jämlikt och hållbart samhället där mänskliga rättigheter har en given plats.  Som utrikespolitisk talesperson hjälper Jaime till att skapa politiska förslag samt kommunicera ut vår vision inom det utrikespolitiska området genom debattartiklar och deltagande i debatter. Hans hjärtefrågor är fred och konfliktlösning, FN, demokratibyggande och mänskliga rättigheter.

Jaime är också ledamot i styrelse för Fi Skåne och Fi Höör. Hans engagemang, erfarenheter och kunskap inom utrikespolitiska frågor gör honom till en stark talesperson.

En feministisk utrikespolitik får inte kompromissa med mänskliga rättigheter