Kandidatlistor till Västra Götalands län

Kandidatlistor till kommunvalen i Göteborg och Gullspång.

Kandidatlistor till kommunvalen i Göteborg och Gullspång.

 1. Stina Svensson, boendestödjare, 44 år
 2. Julia Bahner, doktorand i socialt arbete, 27 år
 3. Sanna Ghotbi, student, 22 år
 4. Gudrun Tiberg, senior, 69 år
 5. Louise Thörnqvist, socionom, 27 år
 6. Masoud Vatankhah, fritidspedagog, 45 år
 7. Wilo Abdulle, projektledare, 44 år
 8. Tobias Cowie, tryckare, 31 år
 9. Tamm Sjödin, webbutvecklare, 25 år
 10. Emma Helmin, genusstudent, 22 år
 11. Victor Nielsen, socionomstudent, 24 år
 12. Tove Adlerberth, jurist, 33 år
 13. Åsa Nilsen, diversearbetare, 42 år
 14. Peter Dellgran, professor i socialt arbete, 60 år
 15. Ulrika Centerwall, doktorand i biblioteksvetenskap, 33 år
 16. Lisa Eriksson, högstadielärare, 27 år
 17. Ina Björkstedt, illustratör, 29 år
 18. Kenneth Hermele, forskare i humanekologi, 65 år
 19. Carina Holm, frizonen Simone, 48 år
 20. Stefan Nilsson, universitetsadjunkt, 31 år
 21. Matilda Jacobsson, sångpedagog, 31 år
 22. Susanna Johansson, behandlingsassistent, 34 år
 23. Emelie Jacobsson, personlig assistent, 26 år
 24. Gabriel Gustavsson, arbetar inom hemtjänsten, 26 år
 25. Amanda Johansson, psykologstudent, 24 år

Längre presentationer av kandidaterna finns på Fi Göteborgs webbsida: Kommunval Göteborg.

 1. Lii Bergman, 33 år, egen företagare/snickare, Hova
 2. Lisen Forssell Andreasson, 33 år, egen företagare/student, Gullspång
 3. Sarah Johansson, 25 år, vårdbiträde LSS, Gullspång
 4. Elis Öquist, 25 år, undersköterska, Hova
 5. Jenny Ros, 38 år, tvärflöjtslärare, Gullspång
 6. Johanna Valegård, 33 år, måltidsbiträde, Hova
 7. Cecilia Gustafsson, 27 år, undersköterska, Hova
 8. Yordanos Melake, 41 år, kommunanställd inom flyktingetablering, Gullspång
 9. Viktor Klasson, 27 år, boendeassistent, Hova
 10. Bettina Gustavsson, 27 år, undersköterska, Hova