Susanne Sandström

57 år, Stockholm, Rektorsassistent & administratör på Bild Kulturama

57 år, Stockholm, Rektorsassistent & administratör på Bild Kulturama

Susanne-Sandstrom

Varför kandiderar du?
Jag blev tillfrågad/nominerad.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Jag har suttit i olika fackliga styrelser och har stor erfarenhet av organisationsarbete. Jag har varit kassör i Fi Storstockholm 2013-2015. Jag är noggrann och analytisk och tycker att det är ett oerhört viktigt uppdrag att granska och följa upp att beslutade processer genomförs inom ramen för givna budgetar.