Ingrid Flodhammar

52 år, Gislaved, Arbetssökande, egenföretagare, student

52 år, Gislaved, Arbetssökande, egenföretagare, student

Ingrid-Flodhammar

Varför kandiderar du?
Människor finns av hon- och han-kön. Blottlägga könsmaktsordningen samt bryta ned patriarkala destruktiva mönster. Jag vill arbeta för att Fi ska komma in i riksdagen.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Jag vill bidra till förändring, i politiken och samhällets syn på vad det är att vara människa. Jag har en bred kompetens, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk. Jag har arbetat ideellt bl.a. i kvinnojour. Jag är en duktig lyssnare.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Ledamot, vanlig.