Kandidater till Riksdagen

Här kan du läsa om de kandidater som står på vår lista för riksdagsvalet och vilka frågor vi ska driva i valrörelsen.

Här kan du läsa om de kandidater som står på vår lista för riksdagsvalet och vilka frågor vi ska driva i valrörelsen.

fi-rix

Det här är Lars, Sissela, Victoria, Kenneth och Gudrun. I vår valplattsform kan du läsa på om våra prioriterade frågor i denna valrörelse!

66 år, Simrishamn, talesperson för F!, konsult/egen företagare

Gudrun Schyman

Valberedningens motivering

Gudrun är Gudrun. Hon är vår mest erfarna politiker och en feministikon. Hon behärskar talekonsten till fullo och förlorar inga debatter. Ingen har som hon drivit de feministiska frågorna, på gator och torg i Almedalen och på Kiviks marknad, i TV-rutan och i otaliga föreläsningssalar och den senaste tiden på home-parties.

I valrörelsen kommer jag…

Valrörelsen har redan börjat för mig. Jag arbetar, sedan mitten av augusti 2013, dygnet runt för att vi/F! ska komma in i riksdagen. Jag ger mig inte!

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

stolt meddela omvärlden att våra väljare modigt har skrivit historia genom att ett ideologiskt självständigt feministiskt parti nu kommit in i ett nationellt parlament.

Länkar

Ledarskribent i ETC Malmö
Krönikör i Feministiskt Perspektiv
Boken ”100 brev som inte?!? förändrade världen”

Egen hemsida med bl.a. Feministbrev: www.schyman.se
Kommunpolitiken (Simrishamn) finns här

26 år, Skärholmen, talesperson för F!

sissela-fi-5

Valberedningens motivering

Sissela är den som fått F! att växa till Sveriges tydligaste antirasistiska parti. Hon är oustanding när det kommer till att föra fram vår politik till väljare med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. Som talesperson har hon stärkt och skrivit stora delar av vår politik och utvecklat vår organisation. Sissela har ett brett nätverk utanför F!, och ett stort förtroende i rörelser för feminism, antirasism, förortens organisering samt hbtq-rörelsen.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Som talesperson är jag redan en etablerad representant för F!, och van att föra partiets talan utåt. Jag vet att många skulle vilja se mig i riksdagen.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Antirasistiska och feministiska perspektiv måste genomsyra varje politikområde.

 • Obligatorisk fortbildning i genusperspektiv, antirasism, hbtq-frågor och normkritik för skolpersonal, vårdpersonal och rättsväsende.
 • En ny syn på säkerhet och militär nedrustning. Satsa på mänsklig säkerhet istället för att satsa på militär och vapen. Ge resurser till att motverka mäns våld mot kvinnor och hatbrott.
 • Migrationspolitiken behöver förändras från grunden. Flyktingamnesti och öppna gränser.

I valrörelsen kommer jag…

åka landet runt, prata på gator & torg, delta i samtal, hålla tal på demos & fester, skriva artiklar, stå i valstugor, delta i aktioner, agitera och använda min fantasi för att få ut F!:s budskap.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

fira att feminister, antirasister, hbtq-aktivister och alla som kämpar för mänskliga rättigheter äntligen har seriös parlamentarisk representation i riksdagen genom F!.

Länkar:

Artikel i UNT om diskrimineringen på arbetsmarknaden

Tal från FATTA-kampanjens manifestation för en samtyckeslag

Tal från antirasistisk manifestation mot registreringen av romer

Twitter: @SisselaNB

38 år, Stockholm, forskare

Victoria KawesaNY

Valberedningens motivering

Victoria är en förgrundsgestalt för den antirasistiska feministiska rörelsen i Sverige. Hon har ett stort kontaktnät och har en oerhört bred kompetens och erfarenhet. Victoria är doktorand i genusvetenskap, har arbetat på EU-nivå med mänskliga rättigheter samt forskat och arbetat som expertkonsult i frågor som rör jämställdhet, migration, rasism, barns rättigheter och skydd, rättsäkerhet med mera.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag tror att min långa erfarenhet som aktivist, skribent och debattör inom den feministiska antirasistiska rörelsen, samt min roll som forskare inom genus, rasism och diskriminering på nationell och internationell nivå, är en bra grund att stå på som riksdagskandidat för F!. Min egen bakgrund som flykting från Uganda och som svart kvinna i Sverige är ytterligare ett lager av erfarenheter som gjort mig väl medveten om politiska frågor från marginalen.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Som riksdagskandidat för F! vill jag driva en antirasistisk feministisk politik för alla. Jag vill främst driva frågor som handlar om att förebygga och motverka:

 • Hatbrott
 • Rasism och diskriminering
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Etnisk profilering
 • Socialt utanförskap
 • Afrofobi

I valrörelsen kommer jag…

se till att rasifierade kvinnor och män förstår att F! är det enda politiska alternativet för dem i valet 2014. F! är för alla!

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

ringa min mor och mormor i Uganda och tacka dem för att de banade vägen för mitt feministiska medvetande… och sen till att F!:s feministiska antirasism realiseras i handling varje dag.

Länkar

Victorias egna webbplats: victoriakawesa.se

Antirasistisk feminism: Se samtalet om etnisk profilering i ABF Play!

Rasism och diskriminering: Att färgas av Sverige

Afrofobi: Medförfattare till RAPPORT: Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige

Twitter: @vkawesa

49 år, Göteborg, präst i Svenska kyrkan, föreläsare

Lars Gårdfält

Valberedningens motivering

Lars har varit med och drivit igenom en rad lagreformer, exempelvis rätt till samkönat äktenskap, lesbiskas rätt till insemination inom offentlig sjukvård och HBTQ-personers rätt att omfattas av lagskyddet inom hets-mot-folkgrupp-lagen. Lars är präst i Svenska kyrkan och har skrivit avhandlingen Hatar Gud bögar? Lars är en van talare och debattör och har tagit många kamper i både TV-soffan och på barrikaderna.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har lång erfarenhet av aktivistiskt arbete för mänskliga rättigheter, är en van debattör och orädd talare. Jag ser på världen ur ett dubbelt perspektiv, där jag både är privilegierad som svenskfödd, välutbildad man, men känner förtrycket inifrån såsom funktionshindrad bög. Undervisar sedan många år i genusvetenskap. Lever med F!:s frågor i såväl teori som praktik.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jämställdhet mellan män och kvinnor. Jämlika villkor oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ett tillgängligt samhälle för alla – oavsett funktionsnedsättning. Jämlika ekonomiska villkor.

I valrörelsen kommer jag…

jobba hårt för att rasisterna åker ut ur riksdagen och ersätts med feministerna. Detsamma gäller inom kommun och landsting.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

lyssna på dem som kan mer än jag. För att därefter begära ordet och påbörja arbetet mot ett jämställt samhälle.

Länkar:

Min hemsida

Aftonbladet debatt

Kunskapsbanken

Hiv i Sverige

65 år, Göteborg, lärare, forskare, ekonom

Kenneth Hermele

Valberedningens motivering

Kenneth är en erfaren ekonom och humanekolog med inriktning på global rättvisa, hållbarhet och inkluderande samhällsutveckling. Med förankring i kunskap och visioner snarare än dogmatiska teorier kommer han att arbeta för att en förståelse för de komplexa sambanden mellan dessa områden genomsyrar politiken. Han har förmågan och kunskapen att vidga den ekonomiska debatten och föra in en ny dimension i riksdagen.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag ”kan” frågor som rör ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt hur globaliseringen kan styras om mot något positivt. Jag har stor erfarenhet av att förmedla hur ekonomi, mänskliga rättigheter, utvecklingsekonomi och hållbar utveckling hänger ihop.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Allt ovan plus rättvisa och integration – jag avskyr utestängning av människor baserat på etnicitet, utbildning, genus eller ålder.

I valrörelsen kommer jag…

arbeta för att demokrati ska innebära att minoriteter  och marginaliserade grupper i ett samhälle ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra, och att det ska gälla oavsett etnicitet, genus, klass, etc.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

föreslå att BNP som mått på utveckling ersätts med ett mått som även mäter inkludering och ekologisk och social hållbarhet som tecken på utveckling.

Länkar:

Min hemsida på Lunds universitet, inklusive länkar till debattartiklar och vetenskaplig produktion.

32 år, Stockholm, projektledare IT-branschen

Porträtt på medarbetare EVRY One.

Valberedningens motivering

Gita är den trygga stöttepelaren som varit med i F! länge. Hon kan göra en feministisk analys av ekonomin som skulle få Anders Borg att svettas. Gita har en stark ideologisk skärpa, har utvecklat F! tekniskt och organisatoriskt och tog ett enormt ansvar under valrörelsen 2010 i Stockholm. Hon är träffsäker, lugn och pedagogisk, och kan ta en tuff intervju utan att blinka.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är väldigt representativ för det som F! står för pga. min bakgrund och erfarenhet men också för att jag lever enligt min feministiska och antirasistiska övertygelse. Jag vill gjuta mod i alla feminister som inte vågar rösta med hjärtat. Jag känner att jag tillsammans med alla fantastiska F!or har varit med och format F! och vår politik och att jag står för den ord för ord. För att citera den bästa mannen jag vet: ”F!:s politik är science fiction – en utopi” – och jag vill vara med och driva igenom den.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • 6 h arbetsdag är ett hållbart sätt att skapa arbeten och tillväxt i ett samhälle som konsumerar och arbetar sig själv till döds.
 • Individualiserad föräldraförsäkring är ett sätt att uppnå lika lön på en könssegregerad arbetsmarknad, en reform med positiva effekter på kvinnors ekonomi och mäns levnadsstandard.
 • Antirasism – jag är orolig över rasismens framfart och känner ilska inför ignoranta beskrivningar av oss som inte tillhör den vita normen. Alla bär ett ansvar att ifrågasätta dessa lögner.

I valrörelsen kommer jag…

arbeta lokalt i Stockholm med mun mot mun-metoden. Jag hoppas att jag kan göra ett intryck på enskilda människor i min omgivning och att de i sin tur kan sprida ordet vidare.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

skapa en partiöverskridande arbetsgrupp vars syfte är att få till en generell arbetstidsförkortning.

Länkar:

Twitter: indianflickan

34 år, Stockholm, Producent/koordinator, frilans, konsult

Foujan Rouzbeh

Valberedningens motivering

Foujan var en av initiativtagarna till ”hijabuppropet” som lyfte problemen med hatbrott mot kvinnor som bär slöja, och som fick både allmänheten och justitieministern att vakna till. Hon är expert inom frågor som rör asylrätt och migrationspolitik, sitter i styrelsen för FARR, Flyktinggruppernas riksråd, och hon har jobbat med Amnesty. Foujan kan hålla brandtal och mobilisera engagemanget.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag besitter erfarenheter, kunskaper och kompetenser som är nyttiga för ett progressivt parti. Jag är orädd och beskrivs ofta som outtröttlig. De frågor som F! står för och de mål som vi strävar mot att uppfylla är de viktigaste, och för att nå dit krävs att en står upp för det en tror på – precis som F! har visat sig kunna göra och som jag själv har behövt göra. Jag skulle vara en god kandidat eftersom jag står lika stadigt som F! gör i de frågor som vi kämpar för tillsammans.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Mänskliga rättigheter och flykting-/asylpolitik är mina huvudområden. Öppna gränser är min absolut viktigaste fråga, med den utgångspunkten att alla ska ha rätten och möjligheten att kunna bosätta sig varhelst en vill och behöver. Vid sidan av detta brinner och verkar jag även för frågor såsom rättvis representation, jämställdhet, social rättvisa samt likabehandling, antirasism- och antidiskrimineringsfrågor.

I valrörelsen kommer jag…

att kampanja för lagliga vägar in i Europa / att nå ut både till normen och till de marginaliserade / att kämpa med blod, svett och tårar för att krossa patriarkatet, nationalstaten & fascismen.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att känna in mig i den nya rollen och förundras över att jag till slut har tagit mig in i maktens korridorer. Troligtvis kommer jag även att snabbt lokalisera närmsta kaffemaskin.

Länkar:

Ni är inte Jason

Du är bara änu en politiker som lämnat förorten bakom dig Hanif

Fråga dig själv, Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCs

twitter.com/foujan
twitter.com/flyktingarna
twitter.com/soppkoksthlm
twitter.com/hijabuppropet
twitter.com/projektallavi

 

39 år, Malmö, Kurator

Katerin Mendez

Valberedningens motivering

Katerin har en helhetssyn på feminismen, är mogen och talar ett språk som folk förstår. Hon är bra på att ta debatter och vill lyfta frågan om kvinnliga företagare och arbeta för barn och ungdomars rättigheter. Med ett stort nätverk som kommer att attrahera många invandrarkvinnor och unga människor kommer hon att tränga igenom mediebruset både i rutan och på torgmöten.

Jag är en bra riksdagskandidat!

När jag bestämde mig för att aktivera mig politiskt så var det just F!:s utmanande agenda som tilltalade mig. För mig har det alltid varit en självklarhet att ifrågasätta den accepterade ordningen med allas dess skevheter! F! vågar vara obekväma och det vågar jag med! Det finns i F!:s vision en proaktivitet, en konstruktivitet och ett helhetsperspektiv som jag tycker är vackert och vill bidra med att sprida och representera!

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Konkret vill jag verka för:

 • Barn och ungas rättigheter och deltagande i samhällsutformningen. Göra Barnkonventionen till lag.
 • Påskynda demokratiarbetet, bl.a genom att införa verktyg för direktdemokrati och på så sätt stimulera det politiska deltagandet bland individer som i dag av olika anledningar exkluderas i samhällsutformningen.
 • Skapa förutsättningar för deltagande för de människor som idag är underrepresenterade i svenskt företagande och samhällsutformning.

I valrörelsen kommer jag…

att visa att vi är ett inkluderande parti! Jag kommer att nå de människor som faktiskt har mycket att vinna på att lägga sin röst på oss.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att nypa mig själv i armen! Hela första dagen kommer att präglas av en kombination av att vara jäkligt nöjd, skitnervös och förväntansfull!

Länkar:

http://www.etc.se/debatt/tack-hjalpen-belinda-olsson

Intervju i Skåne Direkt med Svjetlana Pastuhovic Radio P4 Malmöhus den 20 januari 2014, tid: 38:20-44:42

Mitt examensarbete i socialt arbete och genus, ”Den nya tidens kvinnliga missbruk och beroendeklientens upplevelser av mötet med vården”

Min blogg

38 år, Stockholm, Doktorand i sociologi

Linnéa BrunoValberedningens motivering

Linnéa är en mycket kunnig, påläst och engagerad feminist med pondus. Hon är doktorand i sociologi och kan mycket inom socialpolitiken. Hon är otroligt kunnig inom kvinnofridspolitiken, och är engagerad i arbetet mot trafficking. Linnéa har för F!:s räkning skrivit skuggmotioner sedan 2011 samt skrivit många artiklar och en rapport om våld. Linnéa var hetast i Almedalen 2013!

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har mod, integritet, kunskaper och hög arbetskapacitet. Har sysslat med feminism i tjugo år och har många olika slags relevanta erfarenheter: innan jag började jobba i tjejjour, blev doktorand och började skriva böcker så arbetade jag under flera år som personlig assistent, barnskötare och lärarvikarie, tidvis parallellt med studier.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • Statens ansvar för frihet från våld i alla former.
 • Starkare välfärd utan profit.
 • En ny säkerhetspolitik utan nationalism.

I valrörelsen kommer jag…

skriva artiklar, torgtala, debattera och ta alla tillfällen jag kan för att övertyga väljarna om att F! behövs i riksdagen.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

njuta och vara glad, men samtidigt vara fokuserad och uppmärksam på allt nytt.

Länkar:

http://us.macmillan.com/domesticviolencefamilylawandschool/MariaEriksson

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1830410-dags-att-ta-vart-storsta-hot-pa-allvar

http://stockholm.etc.se/debatt/krafttag-kravs-mot-sexkopskulturen

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Forskning/Forsknings_presentationer/?id=637

52 år, Hägersten, Stockholm, Verksamhetschef

Lotten Sunna

Valberedningens motivering

Lotten var med och grundade F!, hon har skrivit många av våra politiska dokument, suttit i den nationella styrelsen, drivit två riksdagsvalrörelser och tagit fram vårt grafiska material. Hon har en politisk skärpa med stora kunskaper inom familjepolitik och missbruksvård. Med lång erfarenhet och stora kontaktnät inom media och som skicklig debattör kommer Lotten att få in F! i den politiska hetluften.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Därför att jag är envis, uthållig, välformulerad och välgrundad i F!:s politiska frågor. Jag är villig att gå den långa vägen genom motioner och utskott för att arbeta fram och lyfta vår politik. Jag är van att argumentera och van att förhandla – egenskaper jag tror att F! kan ha mycket nytta av i en riksdagsgrupp.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • Lika lön för likvärdigt arbete.
 • Delad föräldraförsäkring (mellan barnets vårdnadshavare, oavsett antal, vi ska släppa kärnfamiljssynen här).
 • En feministiskt grundad och ekonomiskt hållbar politik.
 • En modern och verklighetsgrundad syn på arbetsmarknaden.
 • En förbättrad vård för missbrukare.

I valrörelsen kommer jag…

att använda min tid, mina resurser och mina kontakter maximalt för att skapa uppmärksamhet kring F! och våra frågor.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att börja skriva på en motion om förbättrad föräldraförsäkring.

Länkar:

http://debatt.svt.se/2012/09/06/ett-ideologiskt-krig-hjalper-inte-missbrukarna/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=233&artikel=4164383

http://www.dn.se/kultur-noje/familjeministern-vad-for-du-for-politik/

37 år, Göteborg, Doktorand i socialt arbete

Veronica Svärd

Valberedningens motivering

Veronica har varit med och byggt upp vår politik från början och har haft en rad olika uppdrag och engagemang i F!. Hon har deltagit aktivt i alla F!:s valrörelser, antingen som kandidat eller som pressansvarig i F!:s styrelse åren 2007-2011. Veronica har en välbesökt blogg och syns mycket i sociala medier med vår politik. Veronica är socionom, genusvetare och doktorerar i socialt arbete.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Sedan 2005 har jag har arbetat aktivt med F! i Stockholm, Östersund och Göteborg. 2007-2011 var jag styrelseledamot med ansvar för traditionella och sociala medier. Jag är van vid när det blåser i media. Jag är van vid den press som det innebär att arbeta aktivt i en valrörelse. Mina värderingar är grundade i F!:s intersektionalitet. En samhällsförändrande politik måste vara feministisk, antirasistisk, HBTQ-medveten, klassmedveten, åldersmedveten, funkismedveten och miljövänlig – kort sagt rättvisemärkt.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Vi måste arbeta med en helhetsförändring och på alla fronter samtidigt. Närmast hjärtat ligger antirasism, flyktingfrågor och HBTQ-frågor. Målet måste vara att människor ska kunna röra sig fritt mellan länder. Människor ska aldrig förvägras vård, skola eller omsorg för att de råkade födas i ”fel” land. Vi behöver ett samhälle som är solidariskt, öppet och normkreativt. Jag har även ett högskolepolitiskt engagemang; näringslivets intressen får aldrig styra Sveriges forskning och våra utbildningar.

I valrörelsen kommer jag…

… att mobilisera feminister, antirasister och HBTQ-personer via sociala och traditionella medier.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

… genast att börja nätverka med andra riksdagsledamöter för att bilda större allianser för F!:s prioriterade frågor.

Länkar:

Initiativtagare till debattartikel i Göteborgsposten: ”Osmaklig satsning på att fler män ska bli professorer”

Intervju i P3 Nyheter: ”Insamling till motannons i DN”

Aftonbladet Debatt på juldagen 25/12 2014: ”Vad vet du om myterna om ’massinvandring?”

http://veronicasvard.wordpress.com/

https://twitter.com/VeronicaSvard

http://gplus.to/VeronicaSvard

http://www.linkedin.com/in/veronicasvard

http://facebook.com/veronica.svard

69 år, Täby, Professor emeritus i pedagogik

Lars Jalmert

Valberedningens motivering

Lars är professorn som ibland tituleras ”mansforskare”. Han har jobbat på både socialstyrelsen och universitet med att undersöka och lösa problem relaterade till män och mäns våld mot kvinnor. Numera sitter han i styrelsen för Feministiskt perspektiv, Kvinna till kvinna och Män för jämställdhet. Lars är pedagogen som kan snacka jämställdhet med både folk och myndigheter.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Därför att jag har forskat och undervisat om genus- och jämställdhetsfrågor sedan mitten av 70-talet. Jag är aktiv i jämställdhetsdebatten och har varit det lika länge. Jag har också erfarenhet av styrelsearbete i olika organisationer, idag i styrelser för Män för jämställdhet, Kvinna till Kvinna och Feministiskt Perspektiv.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Egentligen alla eftersom genuskunskap påverkar alla våra aktiviteter. Viktiga politikområden är för mig social-, familje- och utbildningspolitiken.

I valrörelsen kommer jag…

arbeta för att skapa större medvetenhet om individualiserad föräldraförsäkring och om skolpolitiken.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

försöka sätta mig in i riksdagsarbetet och hur vi i F! kan få största möjliga genomslag för vår politik.

Länkar:

http://feministisktperspektiv.se/2012/03/16/antifeminism-hur-vetenskapliga-ar-antifeministerna/

Här är en länk till en presentation/intervju med mig i Genus

Så kommer några länkar till artiklar och en radiointervju:

http://www.kollega.se/index.cfm?c=11593

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/maktman-jagar-standig-bekraftelse_6184123.svd

http://debatt.svt.se/2012/04/28/upplevelsen-av-forlorad-makt-orsaken-till-unga-mans-vald/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5435818

Ytterligare kommer här länkar till en rapport där jag medverkat och till mitt kapitel/bilaga till Föräldraförsäkringsutredningen:

http://www.rwamrec.org/essay6.pdf

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/97/66/f3dda80e.pdf

39 år, Stockholm, Migranthandläggare på Noaks Ark

Jeanne Masimango

Valberedningens motivering

Jeanne är en orädd och utåtriktad aktivist med lång erfarenhet av att arbeta med frågor som hiv, våldtäkt och prostitution. Med homeparties och turnéer i Sveriges förorter har hon länge arbetat för att nå ut i sexualpolitiska frågor. Hon är en doer med stort nätverk, en fantastisk politisk skärpa och stor erfarenhet av utåtriktat arbete.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har jobbat med frågor som rör kvinnor, hiv, jämställdhet, sexualitet och organisering från första dagen då jag kom till Sverige för 20 år sen. Med min bakgrund, erfarenheter och kunskaper skulle jag tillföra Feministisk initiativ det som jag tycker saknas i Sverige. Tillsammans med ett brett nätverk bland kvinnor och män med migrantbakgrund, som ofta inte hörs eller tar plats i majoritetssamhället, vill jag förändra Sverige och föra deras talan.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Sociala frågor och kanske mer specifikt frågor som rör familjer med migrantbakgrund. Vi måste stärka dessa kvinnor och föräldrar eftersom de många gånger saknar arbete, mår dåligt och på grund av detta får svårare att hjälpa sina barn. Vi måste jobba både med individerna, myndigheterna och strukturerna i samhället för att förbättra deras möjligheter.

I valrörelsen kommer jag…

fortsätta jobba med mina frågor praktiskt genom att träffa människor med migrantbakgrund, hålla evenemang och utbildningar samt fortsätta med homeinformation som jag gjort de senaste tio åren.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

börja arbeta med en översikt om vad som görs för att få fler lågutbildade kvinnor med migrantbakgrund in på arbetsmarknaden.

Länkar:

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.6131114–hiv-smittar-inte-genom-kramar-

http://www.lafa.nu/Documents/Insikt/Insikt_1_11.pdf (sid 16)

http://www.rfsu.se/no/Sex-och-politik/Ottar/Ottar-rapport/Alla-nummer-2009/24-2009/Ingen-man-i-varlden-kommer-att-alska-dig/

http://www.asovstockholm.com/

41 år, Lund, Kommunikationsstrateg

Amanda Mogensen

Valberedningens motivering

Amanda är kommunikationsstrategen som vet hur komplexa politiska frågor ska föras ut i media. Hon har arbetat som pressekreterare i riksdagen och vet vad som väntar i maktens korridorer. Hon är en trygg gruppledare som med både strategisk skärpa och stort hjärta kommer att hålla samman F! genom valrörelsen och väl på plats inne i riksdagen.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag var med och bildade Feministiskt initiativ och har varit involverad i vårt kommunikationsarbete sedan dess. Jag känner vårt parti väl ur många aspekter. Under de senaste femton åren har jag arbetat med politisk påverkan och opinionsbildning, bland annat som politisk sekreterare och pressekreterare i riskdagen, vilket har gett mig erfarenheter som kan behövas i partigruppen när vi väl är på plats. Jag vill gärna vara med bygga upp vårt riksdagskansli.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Eftersom jag sitter i partistyrelsen med ansvar för kommunikationsfrågor har jag ett helhetsperspektiv på vår politik och driver inga egna. Men väl i riksdagen vill jag gärna sitta i försvarsutskottet för att driva fram en säkerhetspolitik som skyddar och skapar trygghet för människor istället för nationer. Jag är gammal fredsaktivist och har arbetat med säkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter på flera sätt.

I valrörelsen kommer jag…

ansvara för Feministiskt initiativs nationella valkampanj och försöka samordna alla våra kommunikationsaktiviteter.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

se till att vi får ut budskapet ”nu skriver vi historia – feministerna tar plats i ett nationellt parlament” och sen sätter jag igång arbetet med att samordna vårt riksdagsarbete och bygga ett kansli.

Länkar:

http://www.dagensopinion.se/veckans-brief/2013/kändisar-och-hembesök-gudrun-schyman-ska-ge-fi-röster
http://www.dagensmedia.se/asikter/debatt/article2490310.ece
http://www.sydsvenskan.se/lund/har-ges-plats-for-kreativitet-pa-flera-plan/

https://www.facebook.com/amanda.mogensen.5
http://www.linkedin.com/pub/amanda-mogensen/84/838/868
http://www.idealkommunikation.se/

35 år, Bollnäs, Student

Jenny Sandsten 

Jag är en bra riksdagskandidat!

Med lång erfarenhet av arbete inom F! och med mitt engagemang som lärare, mina samhällsvetenskapliga studier och som debattör i social och traditionell media, är jag laddad. Jag har varit med och utvecklat och ansvarat för utbildningspolitiken i skuggriksdagsgruppen, både som partiets utbildningspolitiska talesperson, i valberedningen och i styrelsen för F! Storstockholm. Jag tror på, och har kunskap om, en mer demokratisk, jämlik och fredlig värld och vill väldigt gärna föra det vidare till politisk verklighet.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Vård, skola och omsorg måste ges mer resurser och utbildning i normkritik och frågor som rör sex- och samlevnad. Barnkonventionen bör bli lag och skolan förstatligas för att öka likvärdigheten. Våldsfrågor ska tas på allvar genom att kvinnojourer och socialen ges tillräckliga resurser, rättsväsendet genusutbildas, vapentillverkningen upphör och flyktingamnesti införs. Satsningar på förbud av miljöfarlig produktion, på fler konstnärliga verksamheter och på arbetstidsförkortning förbättrar miljön, hälsan och demokratin.

I valrörelsen kommer jag…

fortsätta vara aktiv som utbildningspolitisk talesperson i skuggriksdagsgruppen, skriva debattartiklar, debattera i sociala medier, torgtala, dela foldrar och delta i panelsamtal.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

boka ett möte med utbildningsministern och jobba för att kunna delta i utbildningsutskottets arbete.

Länkar:

http://feministisktperspektiv.se/2013/12/08/var-ar-feminismen-i-bjorklunds-skola/

http://feministisktperspektiv.se/2013/10/18/normkritik-motverkar-sexuella-krankningar/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1917280-lugn-och-likvardig-skola-okar-ungas-sociala-kompetens

Twitter: @jsandsten

27 år, Göteborg, Doktorand i socialt arbete

Julia Bahner

Valberedningens motivering

Julia är talesperson för F! Göteborg och styrelseledamot för nationella styrelsen där hennes uppgift är att samordna skuggriksdagsgruppen. Hon är doktorand i socialt arbete och en resurs i tillgänglighetsfrågor där hon har ett brett nätverk bland intresseorganisationerna. Julia har under 2013 flitigt lyft de feministiska frågorna i såväl debattprogram som dagspress.

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har en passion för politiskt arbete och en tro på att det går att skapa förändring genom feministisk politik. Jag tror att min vana från F! och andra politiska organisationer ger mig goda förutsättningar att arbeta i riksdagen samtidigt som min ovana från verkligt riksdagsarbete ger mig en nyfikenhet och en sorts naivitet som kan fungera sporrande i det som jag tror är ett riktigt tufft arbete i realiteten.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Funktionalitetspolitik, sexualpolitik och socialpolitik.

I valrörelsen kommer jag…

att jobba deltid med valkampanjen, skriva så mycket som möjligt och vara med på så många evenemang som möjligt för att synliggöra F!:s politik.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att göra glädjeskutt, nypa mig i armen och försöka sätta mig in i hur allt fungerar!

Länkar:

http://feministisktperspektiv.se/2013/12/19/vi-maste-bli-fler/
http://dagensseglora.se/2013/12/19/kvotering-till-bolagsstyrelser-bra-men-inte-tillrackligt/
http://www.ur.se/Produkter/178003-Bildningsbyran-sex-Personlig-assistent-ocksa-till-sex

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2240457-fp-s-jamstalldhetsforslag-inte-tillrackliga

Twitter: @JuliaBahner
Blogg: www.fempol.wordpress.com

31 år, Hägersten, Stockholm, Digital strateg

Maria Sjöberg

Valberedningens motivering

Maria är en produktiv digital strateg med ovärderliga kunskaper inom IT och IT-säkerhetsfrågor och har ett stort och brett nätverk i såväl medie- och spelvärlden, bland diverse subkulturer, i HBTQ-rörelsen och på Twitter. Maria värnar HBTQ-personers rättigheter, integritet och säkerhet på nätet och vill inkludera de politiskt exkluderade.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag kommer in i F! med digital kompetens och ett stort nätverk inom den journalistiska sfären, ideella HBTQ-rörelsen och sociala medier som kommer att vara till nytta för F!.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

HBTQ-rättigheter, jämställdhet inom spelbranschen och integritet och säkerhet på nätet/inom IT.

I valrörelsen kommer jag…

driva och genomföra guerillamarknadsföring i digitala kanaler och lämna plats för att lyfta fram röster och perspektiv som av olika anledningar inte hörs i det allmänna bruset.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

dricka kaffe och säga emot Sverigedemokraterna.

Länkar:

Från min flatkollektivblogg:

http://estrada.se/post/17022822797/lesbiska-har-inget-ansvar-att-sexutbilda-dig

http://estrada.se/post/17365887241/jag-vagrar-att-byta-byxor-homoriot

Medverkande i Sveriges mest kända nördpodcast Nördigt

Geek Girl Meetup, vars ideella förening jag sitter i styrelsen för och är projektledare för årets stora nationella konferens:

Om jämställdhet inom spelbranschen på min numera ickeaktiva spelkollektivblogg:

http://www.layers.se/?p=3031

http://www.layers.se/?p=5168

Från min vecka som @sweden-representant på Twitter där jag satte intersektionalitet, rasism och HBTQ-prat i fokus

Hemsida/blogg: http://mariasjoberg.wordpress.com/

Twitter: https://twitter.com/maria_s

Instagram: http://instagram.com/nefalia

Tumblr: http://paperlace.se/

Facebook: https://www.facebook.com/maria.p.sjoberg

31 år, Enskededalen, Stockholms stad, Informatör/Webbredaktör

Armina EtminanJag är en bra riksdagskandidat!

Jag arbetar i Stockholms stad och ser hur politiska beslut efterlevs. Det finns ett stort behov av intersektionella, feministiska, antirasistiska maktperspektiv och kunskaper i alla led inom politiken. Dessa kunskaper vill jag ska genomsyra alla problemformuleringar och därav förändra de politiska åtgärderna. Dessa åtgärder ska leda till ett samhälle som förstärker alla medborgares egenmakt att forma sina liv och att påverka och delta i demokratiska processer utifrån samma förutsättningar.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jag vill synliggöra och bryta könsstrukturer och rasistiska strukturer som leder till att människor får olika tillgång till makt, inflytande och resurser. Mina hjärtefrågor omfattar arbetsmarknaden – det behövs en mer jämställd och jämlik arbetsmarknad där arbete och konsumtion inte längre står i fokus – samt en mer human asyl- och migrationspolitik som inte längre bör vila på ett rasistiskt tänkande i ”vi” och ”dom” utan bör utgå från mänskliga rättigheter.

I valrörelsen kommer jag…

vända mig till människor som borde rösta på F!. F!:s politiska analyser och visioner om ett samhälle som gynnar alla invånare behöver lyftas fram så ofta och mycket som möjligt.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att sätta mig in i arbetet för att på bästa sätt skapa utrymme för F!:s politik.

Länkar:

Jag har inget material som ligger på internet i nuläget. Dock har jag medverkat i:

– Intervju i Interfems ”Agera antirasistiskt – Utbildarguide för unga aktivister”

– Samtal på temat ”Agera antirasistiskt och empowerment!” på Feministiskt forum i Stockholm 2013

– Samtal på temat ”Att arbeta för lika rättigheter i skolan” som anordnades av Diskrimineringsbyrån Uppsala 2013

Twitter: animramina

31 år, Uppsala, Masterstudent

Jenny Jakobsson Kangas

Valberedningens motivering

Jenny grundade  F!-studenter vid Uppsala universitet, som blev tredje största parti i kårvalet 2011. Jenny har vana av att representera F! i en rad förtroendeuppdrag och är med denna parlamentariska skolning, sin kandidatexamen i genusvetenskap och sin master i Hållbar utveckling en given feministisk riksdagskandidat med ett intersektionellt, normkritiskt och hållbart perspektiv.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är orädd, idealistisk, välformulerad, driven och bra på att peppa och stötta partikamrater. Jag har parlamentarisk erfarenhet sedan 2011, då jag startade F!-studenter i Uppsala. Vi har suttit i kårfullmäktige i tre år, och jag har suttit i kårstyrelsen och diverse nämnder. Jag har också haft många förtroendeuppdrag, bland annat i Konsistoriet, Uppsala universitets högsta beslutande organ. I riksdagen kommer jag att vara en person som visar mod, vilja och mycket kunskap i beslut och beredanden.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • En feministisk ekonomi för ett hållbart samhälle!
 • Universiteten ska vara statliga och inte stiftelser
 • Genus- och normkritiska perspektiv i högskoleutbildningar
 • Individuell föräldraförsäkring
 • Förbättrad förlossningsvård
 • Ny samlevnadsbalk
 • Sex timmars arbetsdag
 • Internationella miljöavtal ska ha prioritet över organisationer som WHO
 • Radikalisera och snabba på omställningen till ett hållbart samhälle
 • Blottlägga och synliggöra rasistiska antaganden i riksdagen bland alla partier

I valrörelsen kommer jag…

att kontakta olika nätverk/organisationer med specifika frågor för att visa på bredden, progressiviteten och den höga kvalitén i vår politik men även skriva artiklar, tala, debattera och aktivista.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att vara förbered på det som ska hända och ärenden som ska avhandlas, peppa mina partikamrater och framför allt, ta plats och visa att feministerna nu är med och bestämmer!

Länkar:

http://www.unt.se/inc/print/vi-ar-kaxiga-och-tanker-inte-backa-2696233-default.aspx

http://bambuser.com/v/2030393

http://www.ergo.nu/nyheter/20110218-feminister-ger-sig-in-i-karpolitiken

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4595315

http://feministisktperspektiv.se/2011/04/29/fi-tredje-storsta-parti-i-karval/

http://www.ergo.nu/debatt/20120118-v%C3%A5rt-syfte-var-aldrig-att-ta-%C3%A5t-oss-%C3%A4ran

http://www.ergo.nu/debatt/20111207-var-feminism-har-intersektionalitet-som-utgangspunkt

28 år, Uppsala, Student/Terrafem

Mehrtab Motavvas

Jag är en bra riksdagskandidat!

 1. Jag ägnar mig mer åt ideologi än pragmatik.
 2. Jag har ett brett socialt nätverk.
 3. Jag vågar bilda opinion mot den borgerliga regeringen.
 4. Jag ska driva de svagas frågor.
 5. Jag kommer att bedriva klasskamp.
 6. Jag tar kampen mot rasism och sexism.
 7. Jag är en aktiv debattör i olika medier.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Våldsfrågan:

 1. Avskaffa två-årsregeln.
 2. Långsiktiga bidrag till kvinnojourer.
 3. Sexköpslagen 2.0.
 4. Fi:s nya politik mot våld och förtryck i hederns namn.

Klassfrågan:

 1. Inga vinster i välfärden.
 2. Fler behörig personal till skolor i socialt utsatta områden.

I valrörelsen kommer jag…

I valrörelsen kommer jag att satsa på ett större valdeltagande i socialt utsatta områden, till exempel genom att åka dit och sprida Feministiskt initiativs budskap.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag att välkomna Sverige till modernismen och sätta igång intersektionella omformuleringar av våra samhällsproblem!

Länkar:

Feministiskt perspektiv: http://feministisktperspektiv.se/2013/03/11/gudrun-schyman-utsatt-for-kampanj-i-hedersfragan/

Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-namn-pa-brott-skapar-rattsosakerhet_8399488.svd

Uppsala Nya Tidning: http://www.unt.se/debatt/sa-for-fi-fadimes-kamp-vidare-2452176.aspx

Min blogg: www.mehrtab.wordpress.com

Min offentliga Facebook

19 år, Umeå, Student

Kajsa MarkströmJag är en bra riksdagskandidat!

För att jag brinner för det jag gör. Det jag vill göra är att jobba så mycket som jag kan för att skapa ett så rättvist samhälle som möjligt. Det gör även mycket att jag är ung. Unga är en grupp som ofta glöms bort och åsidosätts. Framförallt i politiken. Därför tror jag att jag kan tillföra mycket med den inblick jag har i hur det är att vara ung nu för tiden. Jag har även en unik inblick i hur dagens skola ser ut eftersom jag fortfarande går gymnasiet.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

I grunden brinner jag såklart för att skapa ett samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter. Förutom kampen för mänskliga rättigheter och jämställdhet som jag alltid vilar mot brinner jag för bland annat miljöfrågor och skolfrågor.

I valrörelsen kommer jag…

att jobba både kommunalt och nationellt för att lyfta feministiskt initiativ och den feministiska politiken.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att bjuda på veganskt feministfika i foajén och hälsa på mina nya kollegor.

Länkar:

http://www.vk.se/1021706/gratis-kollektivtrafik-i-umea
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5502959
http://www.fria.nu/artikel/98464

37 år, Malmö, Konsult/rådgivare i mänskliga rättigheter

Linda Hiltmann

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har erfarenhet från flera politiska sammanhang (studentkår, universitet, föreningar, folkhögskola, Fi Malmö mm) och förstår det politiska arbetet i avvägningen mellan tid, kompromisser och min ideologiska övertygelse. Min intersektionella syn på makt och politik hänger ihop med mitt människorättsperspektiv – helhetstänk och jobba strukturellt, med fokus på individen. Jag har pondus, når ut till människor, inspirerar och tar in nytt. Kort, jag är en ideologisk ”do:er”.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Att öka kunskapen om mänskliga rättigheter (MR) hos alla samhällsinvånare. MR är fantastiska redskap för Fi:s politik. Alla människors lika värde blir med MR inte en åsikt, utan ett åtagande som vi ska nå, med alla medel.

Särskilt intresserad av:

 • Andra normer för arbetslivet (tid, basinkomst, lönenivå, föräldraförsäkr mm)
 • Konsumtionskritik och globalt ansvar
 • Barns rätt till individuell utveckling
 • Mäns våld
 • Migrationsfrågor
 • Djurs rättigheter
 • Miljö och rätten till hälsa (liv utan gifter)

I valrörelsen kommer jag…

att ge järnet! Skriva, prata, debattera, peppa, nätverka, resa, knacka dörr, diskutera, skratta, gråta och antagligen sova alldeles för lite.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att fort som tusan inleda en organisering av feminister i riksdagen, i alla partier, så att Fi, med några riksdagsmandat, kan skapa brett stöd för att driva igenom en feministisk politik. BAM!

Länkar:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/friande-domar-ar-tecken-pa-att-staten-inte-uppfyller-sina-ataganden-kring-mansk/

http://fimalmo.wordpress.com/2011/01/23/fi-malmo-i-sydsvenskan-jamstalldhetsarbetet-imponerar-inte/

http://malmo.etc.se/debatt/idrott-och-manskliga-rattigheter-hor-ihop

Facebook: https://www.facebook.com/lindahiltmannFi
Twitter: @LindaHiltmann
Blogg: http://lindahiltmann.wordpress.com/

Mitt jobb: http://egaleco.se/

35 år, Stockholm, Doktorand

Moa Roshanfar

Jag är en bra riksdagskandidat!

För mig är det viktigt att Fi har en bred representation i valet 2014 och Fis frågor berör alla Sveriges medborgare och vi behövs i riksdagen för att vända på den nuvarande situationen. Jag vill stödja Fi att främja sin representation och mångfald speciellt i valarbetet.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • Feministisk antirasism
 • Välfärd
 • Mäns våld mot kvinnor, kvinnofrid
 • Utbildning

27 år, Uppsala, Arbetssökande

Sadaf Nasiripour

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag är motiverad att arbeta för förändring. Jag förstår att mentaliteter och samhället kan ta tid att förändra, att politiska processer kan vara tröga men kommer bidra med det tålamod som krävs för att nå strukturell förändring. Jag tror också att min internationella bakgrund från att ha bott och studerat utomlands kan vara gynnsam i form av perspektiv och kunskap. Jag kan inte allt, men ser det som mitt ansvar att läsa på och lyssna för att förstå frågor som jag inte är så insatt i.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Intersektionalitet som utgångspunkt i politiken och samhället i stort för att motverka diskriminering och nå jämställdhet. T.ex. förändra utbildning och pedagogik för att tidigt skapa mindre strikta normer och med det motverka bl.a. cisnormen, sexuella trakasserier, arbetsmarknadssegregering och köttätande.

Trygga och jämställda arbetsplatser med sunda arbetsbelastningar, anställningsavtal och rekryteringsprocesser samt få in fler på arbetsmarknaden. Förbättra flyktingmottagandet och vården.

I valrörelsen kommer jag…

Att kämpa. Om man inte kämpar så vinner man ingenting. Jag kommer även att engagera mig lokalt i Uppsala. 2014 kanske blir första året vi har en valstuga i Uppsala.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Glädjas över att Fi är där. Börja skriva på motioner; för införandet av ett tredje kön; legalisera ändring av juridiskt kön utan krav; mer personal till sjukhus, äldreboenden och skolor.

31 år, Uppsala, Projektledare

Tomas Karlsson

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har erfarenhet av feministiskt arbete sedan 2010, brinner för intersektionell feminism, mänskliga rättigheter och har en kandidatexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet och en examen i retorik från Uppsala universitet. Utöver detta arbetar jag som projektledare och retorikkonsult och är van att leda och bedriva PR-arbete.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • Lön efter kompetens – inte kön,
 • Minska mäns våld (mot kvinnor)
 • Antidiskriminering

I valrörelsen kommer jag…

Arbeta med att möta människor på gatorna, ha politiska samtal med dem, dela ut foldrar, hålla torgtal, sätta upp affischer, vara aktiv på sociala medier, skriva politiska texter till tidningar.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Trivas och börja bilda mig en uppfattning om arbetet som ligger framför oss.

Länkar:

http://www.unt.se/debatt/frihet-for-alla-1504786.aspx
http://www.unt.se/debatt/forandringen-borjade-i-uppsala-1490150.aspx

31 år, Malmö, Danslärare/Egen företagare

Emelie BardonJag är en bra riksdagskandidat!

Jag har en genuin vilja att förändra och förbättra. Jag står för vad jag säger och säger det jag står för. Jag är inte rädd för konflikter. Jag har insikt i hur kultur präglas av normer och hur dessa kan förändras och påverkas av hur kultur förmedlas och aktivt används i barns, ungas och vuxnas liv. Jag har förmåga att formulera mig i både tal och skrift.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Skolfrågor i allmänhet och de konstnärliga kunskapsområdenas plats i skolan i synnerhet. Normer kring lärande och vilken kunskap som är viktig och hur dessa kan brytas. Flyktingfrågor och asylrätt. Alla människors (brist på) möjligheter att leva hälsosamt oavsett ekonomisk situation.

I valrörelsen kommer jag…

…skriva insändare och debattartiklar, samtala, diskutera och dansa. Jag ser dans som ett kraftfullt politiskt uttrycksmedel.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

…förmodligen känna mig ny på jobbet och behöva lära mig jättemycket, installera mig på arbetsplatsen, lära mig rutiner och lära känna folk.

Länkar:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/polisen-kan-soka-efter-papperslosa-i-skolor_8302440.svd

http://danslararen.blogspot.se/

Twitter: @Danslararen

32 år, Värmdö, Lärare

Carl Emanuelsson

Carl Emanuelsson

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är en bra kandidat för feministiskt initiativ för att jag brinner och vill förändra världen. Det behövs feminister i riksdagen som vill förändra det politiska klimatet och feministiskt analysera politiken när den skapas. Jag tror att jag kan bidra med mina erfarenheter som lärare och före detta talesperson. Jag är en inkännande och lyssnande person som jag tror är viktiga egenskaper i politiska sammanhang för att det saknas en hel del.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jag brinner mycket för utbildningspolitiska frågor, frågor om mäns våld samt miljö och klimat frågor. Normkritiska förhållningssätt till politik och utbildning är också något som ligger mig varmt om hjärtat.

I valrörelsen kommer jag…

vara ute på gator och torg för att synliggöra varför Feministiskt initiativ behövs som ett viktigt alternativ i politiken.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

skriva motioner om genderbudgeting av budgetpropositioner, om utbildningspolitiska reformer som syftar till ökad normkritisk pedagogik och ökade resurser för skolan, om ökad skatt på klimatförstörare. 

Länkar:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5613312
http://gamla.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1139
http://debatt.svt.se/2012/05/22/pojkarna-maste-ta-efter-flickorna-i-skolan/

Twitter: @FiCarl

 

68 år, Göteborg, Senior

Gudrun Tiberg

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag ”har varit med förr” och har skinn på näsan. Det krävs för att se igenom dimridåerna! Jag tror på samverkan och det kommer det att handla om för vår räkning i Fi. Plus stamina. Kontakter och samverkan är viktiga komponenter i riksdagsarbetet. Jag är bra på information och kommunikation och det kommer väl till pass.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Seniorers situation, säkerhetsfrågor och att se på alla frågor ur ett jämställt perspektiv.

I valrörelsen kommer jag…

…att arbeta på gator och torg med att samla röster för Fi. Jag kommer att vända mig till alla mina kontakter för att ha framgång i valen.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

…att ta kontakt med så många som möjligt av dem jag tror att jag kommer att samverka med under mina riksdagsår. Jag kommer att presentera mig med mina profilfrågor.

Länkar:

figoteborg.se
fivatragotaland.se
Seniorliv

www.kvinnorforfred.se
www.farnebo.se
www.sprf.se

36 år, Stockholm, Utredare

Maria Pettersson

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har erfarenhet av tidigare valrörelse och har engagemang. När vi kommer in i riksdagen vill jag gärna bidra med struktur, taktik och smarthet i vår nyvunna roll.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Tillväxtkritik, 6-timmars arbetsdag, mäns våld mot kvinnor, individuell föräldraförsäkring och migrationspolitik.

I valrörelsen kommer jag…

se till att det övergripandet arbetet från nationella styrelsen löper på utan problem. Delta i torgmöten, dela information och delta i debatter.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Se till att vi vet vad vi nu ska göra och hur vi taktiskt ska gå tillväga för att bäst ta tillvara vår nyvunna seger och vår position.

34 år, Stockholm, Masterstudent offentlig förvaltning/Tjänstledig handläggare


Cecilia Billskog

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är driven, energisk och erfaren feminist. Jag är etablerad i partiet, valorienterad i vårt politiska program och trygg i min feministiska roll.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Individualiserad föräldraförsäkring, intersektionalitet, demokratifrågor och förvaltningspolitik.

I valrörelsen kommer jag…

Stå i valstugan. Är bra på att träffa folk och tar gärna debatter och intervjuer.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Dra igång en arbetsgrupp med målet att öppna jämställdhetsdepartementet. Igen.

Länkar:

Djurens rätt
Röda korset
KSAN

http://feministisktinitiativ.se/om/skuggriksdagsgrupp/
En av mina motioner torgs upp i riksdagen
Död blogg som kan sparkas igång

35 år, Lilla Edet, Konsult internationella utvecklingssamarbeten och genus

Annami Löfving

(till höger i bild)

Jag är en bra riksdagskandidat!

Genom mitt arbete med genus i det internationella utvecklingssamarbetet är jag van att omsätta intersektionell analys i praktisk handling. Att arbeta normkritiskt tillsammans med människor vars kulturella normer och politiska arenor ser väldigt annorlunda ut mot dem jag är uppväxt med har lärt mig mycket om lyhördhet och ödmjukhet inför olika perspektiv samt om möjligheterna att finna vägar för att formulera gemensamma strategier i det politiska förändringsarbetet.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Att grundläggande mänskliga rättigheter skall gälla alla och att utkomst, inte bara juridiska rättigheter tas hänsyn till. Att finna lösningar i synliggöranden av länkar mellan olika maktstrukturer. Att vända trenden där tillväxt och vinstmaximering är mål som underordnar dess konsekvenser på miljö, människor och djur. Allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Stärkandet av ett globalt feministiskt solidaritetsarbete.

I valrörelsen kommer jag…

att skriva debattartiklar om aktuella frågor från ett feministiskt perspektiv med tonvikt på hur dessa frågor traditionellt formuleras; vilka alternativ som finns och hur de skulle kunna formuleras.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att lyssna in andra partiers perspektiv och prioriteringar; analysera strukturer och grupperingar samt börja bygga nätverk.

Länkar:

Artikel (bokrecension) där jag bla diskuterar vikten av röst, representation och akademikers ansvar för sin historieskrivning i relation till Burmas kvinnorörelse.

48 år, Trollhättan, Konsult

Marcus Svensson

 Jag är en bra riksdagskandidat!

Allmänbildad, spetskompetens i ungas liv med kunskap om den ojämställda miljö de tillbringar sin vardag – skolan, engagemang som smittar, god talare och debattör som kan få andra att förstå och inspireras, lagspelare som vågar leda även när det blåser upp till storm.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

En jämställd skola och utbildning, bryta den könssegregerade antagningen till gymnasieskolan för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, jämställda löner och karriärmöjligheter, bostäder till de unga, möjligheter till att leva i hela landet.

I valrörelsen kommer jag…

Visa på hur kvinnor och män, tjejer och killar vinner på ett feministiskt parti i riksdagen.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Tala om hur Sverige kommer att blir ett världsledande land – en föregångare och en förebild med en jämställd skola där alla sexualiteter, kön och könsuttryck får plats.

Länkar:

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.684085-skolan-ar-vart-basta-vapen-mot-valdet
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121359-skolan-maste-fungera-som-en-motvikt-till-porren?m=print
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/09/23/dags-projekt-pojke

http://www.marcussvensson.nu/

25 år, Stockholm, Masterstudent

Isabella Pettersson

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har goda kunskaper i statsvetenskap och nationalekonomi med inriktning på främst feministisk teoribildning vilket gör att jag kan föra fram ett feministiskt perspektiv på de politiska områdena i riksdagen.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Politisk organisering. Hur vi kan föra in ett jämställdhetsperspektiv och antidiskrimineringsperspektiv i politiken med hjälp av de verktyg som finns och som kan skapas. Hur kontakten mellan invånare och politiker kan stärkas för att säkerställa dialog och minska klyftan mellan invånare och politiken så att politiken är representativ. Detta kräver t.ex. förändring för de som saknar rösträtt och synen på medborgare och medborgarskap.

I valrörelsen kommer jag…

…delta 24/7.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

…vilja sätta mig i konstitutionsutskott för att hårdgranska partiernas feministiska politik.

Länkar:

http://denrosastaden.wordpress.com/author/isabellapettersson/
Twitter: @bellapettersson

56 år, Stockholm, Konsult

Mimika Kirgios

Jag är en bra riksdagskandidat!

Mitt liv har gett mig många erfarenheter som har format den jag är idag, en engagerad, empatisk och ansvarstagande människa. Egenskaper som min problemlösarförmåga, uthållighet och beslutsamhet har hjälpt mig både privat och i arbetslivet. Under hela mitt liv har jag kämpat för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Som kvinna, invandrare och ensamstående mor har jag fått erfarenheter som har gett mig en önskan att engagera mig och försöka påverka och förändra.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jag tycker att kvinnor i akademin, kvinnliga professorer och kvinnor i ledande positioner i samhället är viktiga frågor och därför kommer jag att ha dem som hjärtefrågor. Mänskliga rättigheter och arbetet mot diskriminering är de områden som jag brinner för. Köns- och etnisk diskriminering samverkar och förstärker varandra, och måste därför bekämpas. En annan fråga som jag brinner för är våld mot kvinnor.

I valrörelsen kommer jag…

Att göra mitt bästa för att sprida vår politik och motivera folk att rösta på oss.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Att knyta till mig ett nätverk av sakkunniga medlemmar från vårt parti som kan hjälpa mig med frågor som jag inte är expert på så att jag kan föra fram vårt politik på bästa möjliga sätt. 

Länkar:

Twitter: @Mimikak
http://letsmimikauniverse.tumblr.com/

34 år, Malmö, Egen företagare IT

Björn Nilsved

 

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är en bra riksdagskandidat för F! därför att jag är pålitlig, tålmodig och noggrann. Jag är ingen stor debattör, opinionsbildare eller politiskt snille men under mina snart 8 års engagemang och organisering tillsammans med mina stora förebilder i F! har jag lärt mig mycket.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Tillsammans i F! har vi tagit fram en mycket bred feministisk politik som omfattar livets och samhällets alla områden – och våra kunniga medlemmar fortsätter utveckla den hela tiden. Därför lyfter jag inte fram några särskilda egna hjärtefrågor här utan vill arbeta så långt som möjligt för hela den politik vi i F! gemensamt enats om att driva. Ingen feministisk fråga är för liten, det handlar om vår gemensamma framtid!

I valrörelsen kommer jag…

I valrörelsen kommer jag vara aktiv i F!-kampanjerna i Skåne. Precis som i de senaste valrörelserna är det mycket praktiskt arbete med transporter, torgtal, debatter och valsedelsdistribution. Du kommer möta mig och många andra F!-kandidater och volontärer i den rosa valstugan på Gustav Adolfs torg här i Malmö.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Den första arbetsdagen kommer jag känna en pirrig spänning inför allt nytt att lära. Jag kommer vara stolt över oss i F!, att vi tagit oss in i parlamentet och att vi har rättmätig plats där.

Länkar:

I valrörelsen 2010 var jag med i en radiodebatt i Din Gata

Twitter: @bjuppa

25 år, Danderyd, Kommunikatör

lisa-z

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag vill ha ett samhälle fritt från förtryck och vill vara med och kämpa på alla sätt jag kan. Jag brinner för de feministiska frågorna och vill alltid lära mig mer, både genom forskningslitteratur och genom att lyssna på människor från förtryckta grupper: jag lyssnar hellre än talar. Det privata är alltid politiskt.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Arbetsmarknad, socialförsäkringar, diskriminering, våld och sexuellt våld mot kvinnor, utbildning, genus, bland mycket annat.

I valrörelsen kommer jag…

… lyssna på väljare och potentiella väljare. Debattera i feministiska frågor. Använda sociala medier. Få F! att synas.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

… kolla vilka tjänstemän jag kan få hjälp av, hur byggnaden ser ut, hur säkerheten funkar. Peppa med partikamrater och hjälpas åt. Ta reda på hur arbetet gå till. Och vara väldigt nervös såklart.

Länkar

Skriver krönikor för Hey Sugar Magazine
Twitter: @fulskratt
Blogg: http://fulskratt.blogspot.se/

 

27 år, Göteborg, Student/Lärare/Volontär inom freds- och kvinnorörelsen

Lisa Eriksson

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är en bra kandidat därför att jag tror på feminism och antirasism i den form som Feministiskt initiativ står för. Därför att jag är driven och vill få chansen att påverka den politik som förs. Jag har erfarenheter av de politiska frågor jag brinner för från olika områden främst inom påverkansarbete på internationell & lokalnivå både i Sverige & internationellt. Därför har jag en stadig grund att stå på för att ifrågasätta den rådande politiken inom de politikområden jag är intresserad av.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Generellt utrikesfrågor med ett fokus på säkerhetspolitisk & global rättvisa. Mer specifikt säkerhetspolitik på en internationell nivå där frågor som rätten till den egna kroppen, frihet från våld & sexualiserat våld & rätt till säkerhet är viktigast. Militärnedrustning & speciellt vikten av att stå utanför militära samarbeten. Frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i utvecklings-arbete. Dessutom vikten av civil samhällen i arbete med global rättvisa.

I valrörelsen kommer jag…

att skriva otaliga debattartiklar och profilera mig själv som en stark kandidat och politiker i frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik ur ett feministiskt perspektiv.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att ta på mig min Fi-rosa kavaj och presentera mig för så många jag kan för att förmedla att jag är en skarp feministisk politiker med starka argument i utrikespolitiska frågor.

Länkar

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.882609-sverige-maste-sluta-stodja-upprustning

Twitter: @feministlisa
Blogg: www.feministlisas.wordpress.com

20 år, Södertälje, Student

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har ett stort intresse för allt som har med feminism och mänskliga rättigheter att göra, och nu när jag läst genusvetenskap så känner jag att jag har de verktyg jag behöver för att göra en förändring i svensk politik. Jag anser att feminism behöver mer utrymme i den offentliga sfären, och jag är beredd att upplyfta det.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jag brinner för att genusvetenskap ska vara ett obligatoriskt ämne i svensk undervisning, och att kvinnor representeras rättvist i historieböcker och skolundervisningen i allmänt. Jag tror att skolan är en viktig grund för hur barnen i framtiden kommer att se på världen, och därför ska vi ta tillfället i akt och informera dem om hur ojämlikt uppdelad världen, och Sverige för den delen, är. Jag vill även införa nya möjligheter för kvinnor med utländskt bakgrund.

I valrörelsen kommer jag…

kämpa allt vad jag kan för att Feministiskt initiativ sitter i riksdagen 2014!

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

vara taggad inför feministiskt arbete!

28 år, Stockholm, Försäkringsutredare

Johanna Andersson

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har ett stort engagemang och intresse för politik och feminism. Med en examen i statsvetenskap, flera års engagemang i fi och arbetslivserfarenhet från myndighet tycker jag att jag har en bra mix av teoretisk kunskap, förståelse för byråkrati och implementering av politiska beslut samt driv och kreativitet som kommer från engagemang i ett politiskt parti utan vare sig pengar eller personal.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Arbetsmarknadspolitik och antidiskriminering i arbetslivet.

I valrörelsen kommer jag…

Gladeligen delta i och anordna panelsamtal. Vara där det behövs.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Känna mig pirrig i magen och uppfyllas av en fantastisk glädje över att det var möjligt.

46 år, Spånga, Generalsekreterare för en fredsorganisation

Karin Ploen Hultén

 

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är en övertygad antirasist, bra på att samarbeta och är ärlig. Jag är strukturerad och noggrann.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Två av mina viktiga drivkrafter är respekten för alla människors lika värde och att eftersträva ett sätt att leva som tar hänsyn till miljön och inte förbrukar jordens resurser.

I valrörelsen kommer jag…

att delta i kampanjen för att vi ska få fler röster främst från Stockholms förorter.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att tillsammans med de andra av Fi:s kandidater att etablera vår strategi för att lägga till en feministisk antirasistisk dimension i politiken.

23 år, Örebro, Student

hala

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är första generationens invandrare och har en hel del erfarenheter av diskriminering. Jag har därför mer än teoretisk kunskap och även ett viktigt perspektiv. Rasifierade kvinnor behöver ges mer utrymme på inom politiken. Som person är jag insiktsfull, driven och tar gärna initiativ för att uppnå förändring. Jag avsätter dessutom det mesta av min fritid till feministisk aktivism.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Antirasistisk feminism är en central fråga för mig. Vi måste synliggöra och bekämpa den mångsidiga utsattheten som är mångas vardag. Rasism och nazism har vuxit större och det måste vi ta på allvar. HBTQ är en annan viktig fråga för mig då det inte alls ges tillräckligt mycket utrymme inom politiken. Vi måste visa att vi vill och kan bekämpa diskrimineringen. Ett intersektionellt förhållningssätt är grundläggande för mig.

I valrörelsen kommer jag…

Att prata med folk för att göra de medvetna om vad vi står för samt höra vad de själva vill se. Jag kommer att delta i olika evenemang för att nå ut till många som exempelvis Systerskapsfestivalen i Örebro. Jag är aktiv i Örebro där jag är talesperson för Fi Örebro och ställer upp i både landsting- och kommunvalet.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Ta upp det som visat sig vara mest angeläget under valrörelsen. Jag anser att det är viktigt att återspegla människors behov, specifikt gällande diskrimineringsfrågor.

Länkar

https://www.facebook.com/pages/Hala-Raza-till-Riksdagen-Fi/1405610606354337
http://orebro.etc.se/nyhet/abortmotstandare-till-universitetet
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/fi-siktar-pa-fullmaktige-i-orebro
http://totallyorebro.se/kultur-noje/livsstil/orebroaren-hala-raza/

Twitter: @hailormoon @FiOrebro
Instagram: FiOrebro

 

 

26 år, Hässleholm, Student

Kajsa Lindqvist

 

 

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har en stark vetenskaplig grund i min kandidatexamen inom genusvetenskap, samt att jag verkligen brinner för feminism.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Kroppspolitik, djurrätt och miljöfrågor.

I valrörelsen kommer jag…

Lära mig massvis, arbeta framåt och lyfta viktiga frågor.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Lyssna, lära och påbörja processen mot ett bättre mer rättvist Sverige.

 

35 år, Nynäshamn, Filmpedagog/Egen företagare

Stina Fredenmark

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag är en feminist i själ och hjärta som har väldigt svårt att blunda för orättvisor och diskriminering som rasistiska och sexistiska strukturer reproducerar i samhället. Som riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ skulle jag, genom att vara både nyanserad och engagerad i samtal och debatter, motverka dessa destruktiva strukturer och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Mitt fokus ligger främst på HBTQ-frågor och att synliggöra diskriminering och brott mot transpersoner samt frågor som handlar om barn och ungas rättigheter, ökade resurser inom psykiatrin och ökade resurser i grundskolan för elever med olika typer av svårigheter.

I valrörelsen kommer jag…

…att försöka nå ut till så många olika väljargrupper som möjligt och se till att synas och finnas på olika platser och plattformar för att möta och prata med folk.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

…att ta reda på vad som förväntas av mig och vilka ansvar jag har för att sedan göra mitt bästa för att representera Fi!

Länkar

http://www.nt.se/arkiv/2005/02/16/Ledare/2035355/Drastiska-%E5tg%E4rder-kr%E4vs-f%F6r-j%E4mst%E4lldhet.aspx

Twitter: @Fredenmark
fredenmark.se

47 år, Stockholm, Gymnasielärare

Gunilla Zand

 

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har ett stort engagemang för den politik Fi arbetar för att driva igenom och är envis när det gäller att driva på för genomförandet av viktiga frågor. Jag har ett brett kunnande i samhällsfrågor och politik i egenskap av samhällslärare.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Att fler olika människor ska ha inflytande i samhällsdebatten och politiken. Att jämställdhet och likabehandling kommer högt upp på dagordningen. Flykting- och asylfrågor, barn och ungas rättigheter och deltagande i samhällsutvecklingen. Internationellt arbete för fr. a mödrahälsovård och fattigdomsbekämpning. Hållbar utveckling och arbete mot våld mot kvinnor.

I valrörelsen kommer jag…

försöka nå ut till en bredare allmänhet med Fi’s politik genom att t.ex. skriva debattartiklar och delta aktivt i manifestationer.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

hålla ett slagfärdigt tal som visar på vikten av att Fi’s politik får genomslag i svensk politik.

Länkar

www.gunillazand.se

Twitter: @gunzand

24 år, Uppsala, Student

Fanny Isaksson Lantto

Jag är en bra riksdagskandidat!

Antirasistisk feminism är min världsåskådning och mitt analytiska verktyg. Jag anser att feminism måste in i makten för att avslöja och förändra sned maktfördelning i riksdag, regering och samhälle.

Jag är driven, drivande, stark och smart. Jag har teoretisk och praktisk kunskap, bl.a. av att mobilisera och skapa medvetenhet kring feminism och genusfrågor. Detta genom F!-studenter och Genusföreningen i Uppsala. Vid det senare var jag initiativtagare och ordförande under första verksamhetsåret.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • Säkerhetspolitik och avskaffande av vapenexport som upprätthåller globalt våld. Hatbrott och våld mot kvinnor, rasifierade- och hbtq-personer måste erkännas som säkerhetsproblem.
 • Jämställda löner. Jag vill se lika lön för lika arbete. Jag vill att kvinnors löner höjs, att löneslaveri och inhuman arbetskraftsinvandring avskaffas.
 • Likvärdig och normkritisk skola som genomsyras av ett genus-, antirasistiskt-, hbtq-, funktionalitets- och klassperspektiv och har en normkritisk sexualundervisning. 

I valrörelsen kommer jag…

Som styrelseledamot i F! Uppsala kommer jag arbeta på gräsrotsnivå där samt bredare lokalt och regionalt. Via fysiska kampanjer, internetbaserad via sociala medier och genom debattartiklar.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

Jobba för att integrera ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv genom att etablera F!s politik. Jag kommer visa mina ståndpunkter och inte backa. In med feminism, ut med rasism och sexism!

Länkar

http://www.ergo.nu/debatt/20130306-inf%C3%B6r-ett-genusperspektiv-v%C3%A4rt-namnet

http://www.ergo.nu/debatt/20130425-agera-kollektivt-mot-rasismen

http://www.unt.se/debatt/lat-alla-hbtq-flyktingar-fa-asyl-2704056.aspx

http://fiuppsala.tumblr.com

https://facebook.com/fistudenter

http://genusforeningenuppsala.wordpress.com/

https://facebook.com/genusforeningen.uu