Jazz Munteanu

26 år, Stockholm, Konsult

26 år, Stockholm, Konsult

Jazz Munteanu

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

För att jag har en bred kompetens i frågor gällande ekonomi, migration och mänskliga rättigheter. Sedan har jag en spetskompetens i hbtq frågor och erfarenhet av att arbeta med dessa i flertal år.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Mänskliga rättigheter (hbtq frågor, romers rättigheter, antirasism), migration och ekonomiska frågor och ekonomisk rättvisa (arbetsmarknadspolitik som rätt till heltid och 6 timmars arbetsdag).

I valrörelsen kommer jag…

Prata med många människor och få dem att inse att vi alla kan förändra och vara politiska på olika sätt. Sprida jämställdhetsdebatten genom fakta och statistik. Vara med och skriva debattartiklar.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

Skapa kontakt med likasinnade och hitta trygga platser för att hitta en bra bas att starta på. Se vilka frågor jag ska satsa på först och vilka jag kan samarbeta med.

Länkar:

Min uppsats om Romer i Italien