Kandidater till Europaparlamentet

25 maj valdes Feministiskt initaitiv med ett mandat in i Europaparlamentet: Soraya Post. Här kan du läsa om de som stod på vår lista för Europaparlamentsvalet. Läs gärna om våra prioriterade frågor i Europa.

25 maj valdes Feministiskt initaitiv med ett mandat in i Europaparlamentet: Soraya Post. Här kan du läsa om de som stod på vår lista för Europaparlamentsvalet. Läs gärna om våra prioriterade frågor i Europa.

eu-ersoner

Det här är Stina, Soraya och Margaret som toppade valsedeln. Läs gärna vår EU-valsplattsform för att lära känna våra prioriterade frågor i EU-valet.

MR-strateg, Rättighetskommitténs kansli, Västra Götaland


 

Valberedningens motivering

Soraya har mångårig erfarenhet av arbete som MR-strateg med fokus på romers rättigheter i Sverige och Europa. Soraya har genom sitt aktivistiska arbete enat romska kvinnor i flera olika europeiska forum. Hon sitter som sakkunnig och expert i allt från EU-kommissionen till Länsstyrelsen. Hon har drivit MR-frågan på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency). Soraya har stort förtroende bland romer och är deras språkrör såväl nationellt som internationellt, nu senast i samband med Skånepolisens register över svenska romer.

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

Jag har lång erfarenhet av att driva frågor om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Mitt engagemang, min personlighet, min erfarenhet och den ödmjukhet som jag ställer mig inför uppgiften gör mig lämplig. Jag är orädd och riktigt taggad inför detta uppdrag och övertygad om att jag kommer förändra och påverka.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Vi som feministiskt parti ska ta den växande högerextremismen på allvar, vi ska inte se de mänskliga rättigheterna som en bifråga utan något som genomsyrar all vår politik. Vi ska äga frågan om mänskliga rättigheter och mota tillbaka de högerextrema. Med mänskliga rättigheter och demokrati ska vi bygga en inkluderande politik för alla människors lika värde. Men vi i Fi ska tillsammans välja vår politik och jag är ett verktyg för att föra ut den.

I valrörelsen kommer jag…

Driva och skapa gehör för vår politik, se till att vi syns och hörs, få människor att förstå att Feministiskt initiativ är det enda politiska alternativ som tar de mänskliga rättigheterna på allvar.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

Bygga upp en strategi för hur vi ska få igenom vår politik i parlamentet.

Länkar:

Jag sparar inte gammalt material, men det finns massor på nätet. Till exempel detta tal

68 år, Umeå, Doktorand SU

margaret-garding

Valberedningens motivering

Margarets aktivism sträcker sig genom fattigdom och apartheid i Sydafrika, hon var en nyckelperson vid de svenska bojkotterna mot apartheid, har varit ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund och Afrikanska diasporan, har arbetat för Afrikanska Unionen och suttit i rådgivande grupper på såväl EU- som riksdagsnivå. Under decennier har Margaret byggt stora feministiska och antirasistiska nätverk med förankring i gräsrötterna och utan rädsla för att utmana makten.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

De mänskliga rättigheterna dvs:

 • Mot rasism och islamofobi
 • Stöd till de fattiga och marginaliserade grupperingar i Sverige
 • För HBTQ rättigheter
 • Genusfrågor

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

 1. Jag brinner för frågor som är relevanta för EU
 2. Jag är erfaren som talare och debattör. Jag behärskar flera språk
 3. Jag har erfarenhet av att arbeta på EU nivå
 4. Har erfarenhet av att arbeta mot rasism
 5. Jag kan bistånd – 40 års erfarenhet i olika befattningar, jag doktorerar på det.
 6. Rådgivare när AU skrev Global Diaspora Declaration 2012.
 7. Jag är en aktivist för de mänskliga rättigheterna i bred mening

Jag brinner för dessa politiska frågor!

De mänskliga rättigheter dvs:

 • Mot rasism och islamofobi
 • Stöd till de fattiga och marginaliserade grupper
 • För de HBTQ rättigheter
 • Genus frågor

I valrörelsen kommer jag…

Att öka medvetenhet om och driva frågor kring de mänskliga rättigheter som ovan.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

 • Vara tydlig om de frågor jag brinner för
 • Söka mig till nätverk som kan främja mina och Fi’s hjärtefrågor.
 • Vara tydlig om de förändringar som krävs samt hur de ska genomföras.

Länkar:

http://maishagalan.wordpress.com/2012/05/26/arets-kvinna-ar-margaret-garding/

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/67550?programid=793

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/306056?programid=4091

http://www.ur.se/Produkter/153307-Rasismens-historia-Drommen-om-en-varld-dar-alla-har-samma-varde

Rapport från Gadnet – Gender Research, där jag varit aktiv sen 2006 och medverkat på konferenser i Indien och Sydafrika (jag var också medarrangör på konferensen i Sydafrika)

44 år, Göteborg/Stockholm, boendestödjare och talesperson för Fi

Stina Svensson

 

Valberedningens motivering

Stina driver arbetsmarknadsfrågorna med enorm trovärdighet. Grundad i lång arbetslivserfarenhet från vård och omsorg, fackligt arbete, stor kunskap och med brinnande engagemang pratar hon med vårdbiträdet som andra politiker pratar om. Med två valrörelser och tre år som talesperson har hon skapat alla förutsättningar för att bli EU-parlamentets starkaste röst för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter.

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

Jag är orädd. Jag är beredd. Jag är trygg med och kan Fi´s politik. Jag är van att tala och debattera, skriva. Jag har ett brett nätverk bland personer som verkar utomparlamentariskt, bland andra politiker och bland experter.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 • I framtiden ska det finnas en feministisk partigrupp i parlamentet. Det behövs för att trycka tillbaka de fascistiska och rasistiska krafter som växer sig allt starkare i Europa.
 • Jag vill ha ett Europa fritt från trafficking och prostitution. Fler länder sneglar åt vår sexköpslag. Jag vill jobba för att sexköpslagen ska vara verklig i övriga Europa.
 • Ett stopp för inskränkning av aborträtten.
 • Ett stopp för inskränkning av hbtq-personers rättigheter.

 I valrörelsen kommer jag…

Åka på turné, homepartyn, besök, skriva artiklar, blogga, twittra, facebooka, prata, synas, diskutera, debattera, med mycket mera.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

Börja arbetet med att det i framtiden ska finnas en European feminist group i parlamentet.

Länkar:

http://www.expressen.se/tv/gt/rasister-och-fascister-sitter-i-var-riksdag/

http://feministisktperspektiv.se/2011/06/10/kvinnor-ar-inte-barnfabriker-i-nationens-tjanst/

Replik på Emma Henriksson (KD) http://debatt.svt.se/2011/10/27/kds-politik-kan-inte-backa-upp-snacket-om-fria-valet/

https://twitter.com/StinaSvensson

https://www.facebook.com/stinasvenssonfi

svenssonstina1 på Instagram

30 år, Gamleby, Västervik, Fysioterapeut

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

För att jag vill och vågar utmana patriarkatets hjärta och ta makten i min hand att låta staten ta ansvar för invånarnas välmående.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

 1. Mänskliga rättigheter och personlig säkerhet i Unionen. Frihet från våld och ett fungerande rättsväsende är grunden för ett fungerande samhälle.
 2. Hållbar utveckling.
 3. Den Europeiska krisen är politisk – inte ekonomisk!
 4. Det här är givetvis punkter som diskuterats i samarbetet med representanter från Iniciativa feminista i Spanien, Partia Kobiet i Polen, Feministsiche Partei DIE FRAUEN från Tyskland och ingår i det 15 punkters program som utarbetats.

I valrörelsen kommer jag…

arbeta för tre feministiska mandat i parlamentet. Sista veckorna i valrörelsen kommer jag vara tjänstledig från mitt arbete för att var tillgänglig på heltid.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

bjuda in feminister från Europas alla länder. Det finns goda förutsättningar för ett feministiskt parti i varje land och ett mandat i parlamentet är ett utmärkt avstamp att stötta dessa grupper.

Länkar:

En nyligen publicerad artikel: http://www.fria.nu/artikel/112769

I samarbete med Gamleby folkhögskola har jag spelat med i filmen ”Med siktet mot Europa”, spola fram till ca minut 50 eller se hela programmet här.

Min blogg som är kopplad till Västervikstidningen, tyvärr Sveriges mest moderata tidning, men den största lokaltidningen där jag bor och därför ett bra sätt att få medial uppmärksamhet.

31 år, Stockholm, Mångfaldsstrateg

Alexandra Byröd

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

Min feministiska övertygelse bottnar i kampen för allas lika värde. Jag vill synliggöra den grundläggande principen om att feminism och mänskliga rättigheter går hand i hand. Könsmaktsordningen är inte en kvinnofråga. Den påverkar alla och formar de rådande maktstrukturerna. Jag vill driva feministiska och antirastiska frågor på heltid för att kunna forma politiska beslut som motverkar diskriminerade samhällstrukturer.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Rätten till asyl och en rättsäker asylprocess, utrikespolitik och det antirasistiska arbetet.

I Europaparlamentet vill även jag arbeta med sexualpolitiska frågor som rör kvinnors rätt till sin egen kropp, HBTQ-frågor och familjepolitik som innefattar ett bredare perspektiv än kärnfamiljsnormen.

I valrörelsen kommer jag…

Att använda mina erfarenheter och mitt engagemang för att lyfta fram feminismen på den politiska agendan.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

Börja med att väcka intresse för en feministisk politik och skapa nya allianser med framtida bundsförvanter.

57 år, Simrishamn, Skolkurator

Margarethe Müntzing

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

Jag har bred utbildning och yrkeserfarenhet, är utåtriktad och motiverad och stabil. Jag har parlamentarisk erfarenhet som politiker för F! Jag tvekar inte att ta strid för, och genomdriva det jag tror på.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Förutom F!´s hjärtefrågor brinner jag för barnrättsfrågor, asylrätt och människors grundläggande rätt att röra sig över nationsgränser samt omsorgen om äldre, sjuka och funktionsnedsatta. Sexuell och reproduktiv hälsa skall vara en rättighet för alla!

I valrörelsen kommer jag…

…främst föra fram vår politik på gator och torg i södra Sverige. Jag skriver artiklar och debattinlägg får journalister intresserade av mina/våra aktiviteter och jag medverkar i paneldebatter.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

bekanta mig med de andra parlamentarikerna, knyta kontakter med europeiska feministiska grupper och se till att ingen missar att ett feministiskt parti har kommit in i parlamentet!

Länkar:

Facebook

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1567389/FI-kampar-vidare-for-Oasen.html

http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article2044798/Aldreomsorgen-havererar.html

http://www.skanskan.se/article/20100429/YSTAD/704299979/-/pa-macken-lattas-barnens-bordor

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/vad-ar-morph-minsk-malmo/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10289153.ab

31 år, Göteborg/Gaza/Norge

Amany-El-Gharib

Amany El Gharib sökte asyl i Sverige september 2013. 6:e november beslutade migrationsverket att hon skulle förflyttas till Norge med anledning av Dublinkonventionen. Hon är ny asylsökande i Norge men har fått sitt fall accepterat och väntar nu på att inleda sin ID-process i Norge. Nedan följer en presentation av Amany med hennes egna ord:

Im’a women’s rights activist from Gaza – Palestine. I’m a postgraduate student in Al Azhar university in Palestine where I’m doing a thesis about ‘”Arabic Women’s Political Participation in Arab Spring Revolution in Egypt and Yemen and its impact on the Palestinian women’s Political Participation.” I have finished a postgraduate diploma at the Gender Equality Studies as well. My final assignment focused on ”Palestinian Women’s Political Participation in Peace Building and Conflicts Resolution.”  

In Gaza I worked as coordinator for the ”Regional Convention on Sexual and Reproductive Rights and Health of the Palestinian, Jordanian and Lebanese women in a vulnerable situation” program. The program focused on reproductive and sexual health and rights, as well as combating gender based violence and promoting political participation of women. I led a staff of Gynecologists, Nurses, Psychologists, Social workers and Lawyers and their duties include providing counseling and organizing awareness sessions for young women and men in Gaza on the issues mentioned above beside participating in campaigns. In addition, because of my solid background in managing human rights defense, humanitarian support, psycho social support, self assessment and strategic planning projects; I have taken part in several meetings on olicy planning with national and international organizations in Gaza. 

I participated in Anna Lindhs forum 2013 to speak about gender stereotype in Palestine, and in May 2013 I also was one of the 100 young leaders who participated in Women deliver conference in Malaysia, and spent 6 weeks in Norway in the international summer school of Oslo to do some studies about women and peace. I   presented a presentation about Palestinian women and UNRES 1325. I did a lecture in Amnesty International about the Palestinian young women’s political participation in peace and conflicts resolution, I did another one in 17th of December in the Red Cross in the same topic. I also had an interview in the newsletter about Human Rights, struggle and peace during the last Attack on Gaza. I also did an interview in the same topic in a radio program, the 29th of November ”the day of Palestine recognition in UN”. I had a speech in the presence of many parliament members in Iceland about gender perspective in politics ” peace and conflicts in  Palestine” , in Egypt i  participated in seminar regarding the government politics regarding the NGOs in June 2013 , while in Oslo i had a presentation about the Palestinian and the identity politics and women’s political participation in July 2013 . In 24 of October i did speak about Palestinian women’s movement in Stockholm with the Interfem, as well I did many activities in Volgo the activists house in Gothenburg.

Länkar:

http://us7.campaign-archive2.com/?u=1a9cd68bd7e5f1f2dbc196379&id=5997f60805

http://www.womendeliver.org/assets/WD2013_100_Young_Leader_Bio_Master_List.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=Xz0WyWtWT_4&feature=youtu.be

37 år, Bagnolet, Frankrike, Dansare, eldartist, cirkuslärare

Karin Asp

Jag är en bra kandidat för Europaparlamentet!

Jag är aktiv feminist i Osez le féminisme (OLF). Genom vårat arbete har jag fått kontakt med feminister i Europa och Världen och jag är väl insatt i tex frågor som gäller kvinnors rätt till abort. Jag är med och driver den världsomfattande kampanjen My Body is Mine (MBIM) som satts igång av OLF. Jag har alltså ett internationellt nätverk som stödjer mig och hoppas på att jag kan föra även deras talan i EU. Jag tror helt enkelt att jag skulle vara en bra länk mellan Sverige, Frankrike och Europa.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Rasismen, kvinnoföraktet och homofobin i politik och samhälle är inte begränsat enbart till Sverige! Abortförbud, människohandel för prostitutionsändamål, rasism och religiösa samfunds växande makt är bara några av de politiska frågor jag brinner för.
Alla människors lika värde, helt enkelt, även för den stora majoritet som inte är vita, heterosexuella, medelålders män.

I valrörelsen kommer jag…

…att jobba med internationella frågor, samarbete över gränserna. Kommer att medverka på plats i Sverige så mycket som möjligt. Jag kommer arbeta för att feminismen får mer plats i politiken.

Under min första dag i Europaparlamentet kommer jag…

…att ta kontakt och prata med andra parlamentariker för att snabbt få ett nätverk av personer som tror på ett feministiskt internationellt samarbete. Är man ensam är det svårt att få sin röst hörd.

Länkar:

http://www.osezlefeminisme.fr/

http://mybodycampaign.org/fr/

twitter: MajaKarinAsp