Valberedning

Nu ska vi bestämma vilka som ska leda och utveckla Feministiskt initiativ de kommande åren. De som väljs ska leda partiet under nästa valrörelse och den första tiden i riksdagen.

Nu ska vi bestämma vilka som ska leda och utveckla Feministiskt initiativ de kommande åren. De som väljs ska leda partiet under nästa valrörelse och den första tiden i riksdagen.

VAD INNEBÄR UPPDRAGEN?

Här kan du läsa beskrivningar för de olika uppdragen:

●    Styrelseledamot
●    Partiledare
●    Partisekreterare
●    Revisor

VIKTIGA DATUM

●    25 november 2016 – Sista datum att nominera
●    Oktober – december – Intervjuer med de nominerade
●    Slutet av februari – De nominerade får besked om valberedningens förslag
●    24-26 mars 2017 – Kongress i Västerås. Här beslutas om vår politik och här väljs styrelse, revisorer, partiledare samt partisekreterare

FÖR HUR LÅNG TID GÄLLER UPPDRAGEN?
Samtliga uppdrag väljs för 2 år i taget, men du som kandiderar till styrelse, partisekreterare eller partiledare bör vara inställd på att sitta i minst 4 år för att skapa kontinuitet.

HUR GÅR NOMINERINGSPROCESSEN TILL?

●    När nomineringen kommit in kontaktas den nominerade av valberedningen för en intervju. Den nominerade ombeds också att skicka in ett foto, två referenser samt en presentation av sig själv och sina tidigare erfarenheter (till exempel CV). Efter intervjun kan valberedningen kontakta referenser och göra eventuella kompletterande samtal.
●    I slutet av februari meddelar valberedningen sitt förslag till alla nominerade.
●    I början av mars presenterar valberedningen sitt förslag offentligt.
●    På kongressen den 24-26 mars i Västerås beslutar kongressdeltagarna vilka som ska väljas till styrelse, partisekreterare, partiledare och revisorer.

VILKA SITTER I VALBEREDNINGEN?
Valberedningen är vald på två år (2015-2017) och består av:

  • Ewelina Axell, Huskvarna
  • Jonas Göthner, Stockholm
  • Julia Falkman, Ordförande, Tomelilla
  • Julia Torgils, Pajala
  • Nicklas Bäcker, Stockholm
  • Tobias Batrapo, Kramfors
  • Zakia Khan, Stockholm
  • Åsa Lundmark, Luleå

Hur kontaktar jag valberedningen?
Mejla oss på: [email protected]