Partiledare

Gudruns vision är att de maktfrågor och konflikter som är knutna till mänskliga rättigheter  (jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering) ska ta en lika självklar plats i politiken som klassfrågan och hållbarhetsfrågan och att det dessutom ska stå klart hur alla dessa maktmönster göder och föder varandra i den komplexitet som samhället uppvisar.

Det handlar om att stärka och utveckla demokratin

Victorias vision är en intersektionell vision. En antirasistisk och feministisk vision. En vision som bygger på kärlek och förståelse. En vision som måste syfta till att befria alla människor från förtryck. Den måste se till både de som blir utsatta för hat och de som bär på det. Hon kommer bygga sin vision med andra som tror på en bättre framtid och som leds av hoppet. Hon vet att vi kan skapa ett samhälle där alla människor får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och där alla kan känna sig trygga och sedda.

Tillsammans är vi starka och tillsammans kommer vi lyckas

Partisekreterare

Jag vill vara en samlande kraft i partiet och se till att vi implementerar vår egen politik till fullo i organisationen

Ordförande

Jag vill inte vänta på att det ska ske, jag vill vara delaktig i genomförandet

Vice ordförande

Jag analyserar situationer och blickar framåt

Sekreterare

Om vi ska kunna bygga en hållbar värld så är jämlikhet och jämställdhet de enda vettiga och möjliga tillvägagångssättet

Kassör

Min drivkraft grundar sig i respekt och rättvisa

Europaparlamentariker


Jag kan bidra med ett europeiskt och internationellt perspektiv på politiken

Organisation

Jag hade mina erfarenheter som utgångspunkt från början, men genom möten med andra och genom kunskap om olika maktstrukturer kunde jag höja blicken och se att det inte enbart handlade om mig och min egen kamp för rättvisa

Det politiska arbetet slutar inte vid mig och min situation, utan fortsätter tills hela världen är en rättvis och jämlik plats

Den praktiska aktivismen har gett mig förståelse för vilket helvete det är att vara fattig och icke-medborgare, och den politiska har gett mig insikt i vilka incitament som styr politiker och större samhälleliga institutioner

Jag inspireras av Audre Lordes ord: ”Jag är inte fri så länge som någon kvinna är ofri, även om hennes bojor är mycket annorlunda än mina”

Kommunikation

Drömmer om att alla ska få samma rättigheter och möjligheter

För mig är Fi den röst som behövs för att visa på en politik som sätter människor främst

Min drivkraft, och anledningen till att jag valt att engagera mig politiskt, är främst att jag vill se ett rättvisare Sverige med minskade klyftor och utrotad diskriminering och rasism

Övriga

 1. Christine Plathner, Malmö
 2. Kristin Tran, Norrköping
 3. Toktam Jahangiry, Malmö
 4. Kajsa Axelsson, Malmö
 5. Baharan Raoufi, Huskvarna
 6. Myriam Gomez Lattes, Malmö
 7. Oldoz Javidi, Sthlm
 8. Pernilla West, Lund
 9. Maria Svensson, Kungälv
 10. Shilan Hasan, Örebro
 11. Ingrid Mårtensson, Östersund
 12. Joakim Månsson Bengtsson, Lund
 13. Lizah Lund, Boden
 • Kristin Ivarsson
 • Shukra Wall
 • Sammy Häggdahl

Reserv

 • Mikael Bergmasth