Fi Sala: Medlemsmöte

Sala: 1/10 7800 14:30

Lördag 30 maj kl. 15.30: Medlemsmöte i F! Sala.

För mer information: webbplatsen https://feministisktinitiativsala.wordpress.com/ eller e-post: sala@feministisktinitiativ.se