Fi Trelleborg

Fi Trelleborg tillhör avdelning Fi Skåne och innefattar medlemmar boende i Trelleborgs kommun

E-post: trelleborg@feministisktinitiativ.se

Fi Trelleborg finns på facebook.