Fi Sundsvall

Fi Sundsvall är en medlemsgrupp som innefattar medlemmar boende i Sundsvalls kommun.

E-post: sundsvall@feministisktinitiativ.se

Hemsida

Instagram: @fi_sundsvall

Fi Sundsvall finns även på facebook.