Fi Student

Fi Student är en tematisk medlemsgrupp för medlemmar i Feministiskt initiativ som vill diskutera frågor som berör studenter. Fi student finnE-posts hittills i 3 städer.

Fi Studenter Lund

E-post: fistudenterlund@gmail.com

Hemsida: www.fistudenterlund.wordpress.com

Twitter och instagram: @fistudenterlund

Facebook: Fi Studenter Lund 

Fi studenter Stockholm

E-post: fistudenterstockholm@feministisktinitiativ.se

Facebook: Fi studenter Stockholm

Fi studenter Uppsala

E-post: fistudenter@gmail.com

Twitter och instagram: fistudenter

Facebook: F! Studenter