Fi Borlänge

Fi Borlänge är en medlemsgrupp som innefattar medlemmar boende i Borlänge med omnejd.

E-post: borlange@feministisktinitiativ.se

Fi Borlänge finns också på Facebook