Lokala initiativ!

Runt om i Sverige, där medlemmar har tagit initiativ, finns det avdelningar, kommunföreningar och andra slags medlemsgrupper.

Runt om i Sverige, där medlemmar har tagit initiativ, finns det avdelningar, kommunföreningar och andra slags medlemsgrupper.

De tematiska medlemsgrupperna är inriktade på en viss fråga, till exempel djurrätt, medan de geografiska grupperna, avdelningar och kommunföreningar, består av Fi-medlemmar från en viss ort. Du kan förstås vara med i både temagrupper och en geografisk grupp samtidigt. En avdelning är en medlemsgrupp som omfattar ett län eller en region, med egna stadgar och styrelse, och som kan ställa upp i val. En kommunförening är en medlemsgrupp på kommunnivå, som kan ställa upp i val. En del kommunföreningar har egna stadgar och styrelser. Är du mellan 18-26 kan du titta in hos Unga feminister.

Highlightade medlemsgrupper

Ta initiativ!

Starta en ny grupp.
Starta en medlemsgrupp