Bli aktiv i F!

Vill du engagera dig och ta ett feministiskt initiativ? Alla krafter behövs och du väljer själv vad du kan och vill bidra med. Feministiskt initiativ bygger på medlemmarnas egna initiativ och det mesta arbetet sker på lokal nivå.

Vill du engagera dig och ta ett feministiskt initiativ? Alla krafter behövs och du väljer själv vad du kan och vill bidra med. Feministiskt initiativ bygger på medlemmarnas egna initiativ och det mesta arbetet sker på lokal nivå.

f10

Runt om i Sverige, där medlemmar har tagit initiativ, finns det avdelningar, sektioner och medlemsgrupper. Det finns både tematiska och geografiska medlemsgrupper. De tematiska medlemsgrupperna är inriktade på en viss fråga medan de geografiska grupperna, avdelningarna och sektionerna, består av Fi-medlemmar från en viss ort. I Feministiskt initiativ finns även samarbetsorganisationen Unga Feminister som vänder sig främst till personer under 26.

F! nära dig

Feministiskt initiativ bygger på medlemmarnas egna initiativ och det mesta av arbetet sker på lokal nivå.

På gång i F!Ge en gåva

Fi får inget partistöd. Därför behövs frivilliga bidrag, för att vi ska kunna nå en feministisk valframgång.
Ge en gåva