Ta initiativ!

Starta en ny grupp.

Starta en ny grupp.

Är du medlem i Feministiskt initiativ men det finns ingen grupp på din ort eller med ditt intresse? Vi kan hjälpas åt att starta en grupp, så kontakta oss på medlem@feministisktinitiativ.se!

Kriterier och ansvar för medlemsgrupper

För att gruppen ska godkännas av styrelsen ska den

När gruppen är godkänd av styrelsen ska information om medlemsgruppen och en kontaktadress läggas ut på hemsidan. Information om möten meddelas kalendariet@feministisktinitiativ.se. Har gruppen en egen webbplats bör den också kunna nås från Fi:s huvudwebbplats.

Information om gruppen och gruppens möten ska nå ut till alla medlemmar som tillhör gruppen geografiskt – även till medlemmar utan e-post. För att få tillgång till information om medlemmar i gruppen kontakta medlem@feministisktinitiativ.se.

Vi har tagit fram några riktlinjer som kan vara till hjälp när ni ska skapa er webbplats:

  • Vi rekommenderar att webbplatsen innehåller namn på kontaktpersoner och information om hur man kommer i kontakt med dem.
  • En lista på kontaktpersoner i ”undergrupperna” kan vara lämpligt om webbplatsen är för en större ort eller län.
  • Någon form av kalendarium där man berättar om de lokala aktiviteterna är också bra.
  • Vi vill också att sidan har en länk tillbaka till www.feministisktinitiativ.se.
  • Givetvis måste innehållet vara i linje med svenska lagar. Och den får inte innehålla, eller länka till, sidor med rasistiskt eller pornografiskt material.